Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 121382

Suunnistuskarttoja kylille

Lapuan Virkiä r.y.

31.05.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Lapuan Virkiä järjestää joka vuosi useita tapahtumia eri puolilla Lapuaa ja myös sen kylissä. Erityisesti suunnistusjaostolla on vuosittain noin 22 iltarastitapahtumaa eri puolilla Lapuan kyliä. Kaiken edellytyksenä on suunnistuskartta, mikä täytyy olla alueesta tehty. Suunnistuksesta on tullut yhä suositumpi liikuntamuoto ja sitä voidaan pitää myös lähiliikuntamuotona, koska kuntoilutapahtumia järjestetään ensisi-jaisesti kylissä. Hankkeessa on ensisijaisesti kyse maastoa luotettavasti vastaavien suunnistus karttojen valmistamisen ja ylläpidon kehittämisestä suunnistusseurassa. Suunnistuskartat ovat ikään kuin asukkaiden lähiliikuntapaikkoja. Karttojen valmistus ja digitointi on nimenomaan kehittämishanke koska maastot uusiutuvat jatkuvasti jolloin karttoja joudutaan päivittämään muutaman vuoden välein. Liitteenä olevassa kartoitus-suunnitelmassa kartta-alueet on priorisoitu, jolloin saadaan suunnitelmallisuutta seuran mahdollisiin jatkohankkeisiin. Hankkeessa toteutetaan Lapuan Virkiän toiminta-alueelle uusista maastoista suunnistus-karttoja ja uudelleen kartoitetaan vanhoja alueita uusien kartoitusmääräysten mukaan. Lisäksi hankitaan uusi kartoitusohjelma Ocad 2019 jolla saadaan pidettyä kartat tulevaisuudessa ajan tasalla omatoimisesti. Kartoituksesta osa tehdään talkootyönä, jollin omille suunnistajille syntyy osaamista tulevaisuudessa pitämään kartat ajan tasalla. Kohde-ryhmänä ovat alueen asukkaat sekä suunnistuksen harrastajat ja matkailijat

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

121382

Aloituspäivämäärä

31.05.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

aktivitetsturism
digitalisering
må bra-turism
rekreations- och hobbyverksamhet
turism
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt