Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 113096

Suuntaa reitille – Opasteet Tornion ulkoilureiteille

Tornion kaupunki

31.12.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on parantaa Tornion kaupungin alueella olevien ulkoilureittien turvallisuutta ja lisätä reittien käyttöastetta varustamalla ne nykyaikaisilla, tarkoituksenmukaisilla ja pitkäikäisillä opasteilla kuudella eri reitillä, joiden yhteispituus on 68,7 km. Opasteita ovat infotaulut reittien lähtöpisteisiin, viitat kilometrimerkinnöin riittävin välimatkoin, etenkin taukopaikoille ja risteyksiin sekä reittien jatkuva merkintä kesäkäyttöä varten. Reiteille sijoitetaan riittävin välimatkoin pelastus- ja paikannusmerkit ns. SOS-paikannusmerkit. Kyläyhdistykset osallistuvat opasteiden suunnitteluun, toteuttavat opasteiden pystyttämisen ja sijoittamisen maastoon talkootyönä. Yhteensä 8 yhteisöä osallistuu hankkeen toteutukseen. Opasteiden välitön tarve: 1. Karunki-Kantojärvi-Lautamaa-Keminmaan raja -välinen reitti, mukaan lukien liittymäreitti Arpelaan 2. Kaakamon ja Raumon kylille sijoittuvat reitit 3. Puuluodon, Kokkokankaan ja Kivirannan alueelle sijoittuvat reitit 4. Valaistut ladut/reitit yllä mainituilla reiteillä. Hankkeella toteutetaan myös opasviitat Tornion kylissä sijaitseville uimapaikoille. Uimapaikat ovat kylissä; Sattajärvi, Liakka, Raumo, Vojakkala ja Karunki.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

113096

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt