Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 85362

Suvannonlahti – Puttaalaisten hyvinvointikeskus

Pihtiputaan kunta

31.12.2018 - 19.08.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena yhdessä kunnan omien kehittämistoimenpiteiden kanssa on vaatimattomasti: Suvannonlahti ¿ Puttaalaisten hyvinvointikeskus. Tavoitteena on saada kehitettyä kohteesta helposti, matalla kynnyksellä saavutettava laadukas, retkeilymajatyylinen kohde kuntalaisten aktiiviseen virkistyskäyttöön. Kohde on osa upeaa luontomaisemaa sekä osa paikallisesti arvokasta kulttuurihistoriaa. Kohteen kehittäminen tarjoaa hyvän alustan eri ikäryhmien ja kuntalaisjärjestöjen toiminnan järjestämiseen. Kohde on jo sinällään kunnalle tärkeä vetovoimatekijä ja hyväksytyn kehittämissuunnitelman mukaan kohteen tavoitteena on jatkossa tuottaa kuntalaisille hyvinvointia. Pidemmän aikavälin tavoitteena on kohteen kehittämisen sekä yhdistysten aktivoinnin kautta kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuvien palveluiden edistäminen ja monipuolistaminen, kunnan ja eri toimijoiden välisen yhteistyön mahdollistaminen sekä vapaan kansalaistoiminnan merkityksen ja moniarvoisuuden korostaminen. Toteutuessaan toimet vahvistavat yhteisöllisyyttä, vapaaehtoistoimintaa, kylien elinvoimaisuutta, aktiivista harrastustoimintaa sekä hyvinvointia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

85362

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

19.08.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt