Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 21654

Svenska Gården 2020

FÖRENINGEN SVENSKA GÅRDEN R.F.

01.05.2016 - 25.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

En utveckling av Svenska Gården i Jakobstad. Med projekt Svenska Gården 2020 vill vi göra Svenska Gården lättillgänglig, öka dess användningsgrad och öppna upp och göra Svenska Gården attraktiv för nya målgrupper. Vi vill med verksamheten i Svenska gården befrämja social inkludering och samarbete mellan olika grupper i samhället, samt befrämja kontakterna över kultur- och generationsgränserna. Från Aktion Österbotten ansöker vi om finansiering för fas B, som utgör kärnan i vårt projekt, köket, som är Svenska Gårdens hjärta. Fas B inkluderar en modernisering av köket och de intilliggande rummen, så att man får mer mångsidig användning av köket, bl.a. som ett undervisningskök.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

21654

Startdatum

01.05.2016

Slutdatum

25.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner