Projekt
Utvecklingsprojekt - 128774

Sydämen asialla

Keski-Suomen Sydänpiiri r.y.

01.01.2021 - 30.09.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on edistää Keski-Suomen maaseudun asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua, lisätä kylien yhteisöllisyyttä, kasvattaa sosiaalista pääomaa, kannustaa kyliä terveyttä ja hyvinvointia edistävän kylätoiminnan kehittämiseen sekä tuottaa katsaus keskisuomalaisten maaseutualueilla asuvien ihmisten sydänterveyden nykytilaan. Tämä toteutetaan vahvistamalla K-S:n maaseudun asukkaiden terveyden lukutaitoa. Hankkeessa vahvistetaan maaseudun asukkaiden tiedollisia ja taidollisia valmiuksia huolehtia omasta terveydestä ja tuetaan yksilön mahdollisuuksia sairauksien ennaltaehkäisyyn. Hanke mahdollistaa kyläläisten kohtaamisia osallisuutta lisäävien tapahtumien ja toimintojen myötä ja hankkeessa tuetaan kyliä löytämään ratkaisuja kehittää terveyttä edistävää toimintaasa. Hanke tuo myös esille keinoja järjestöjen, kuntien ja sote-palveluiden yhteistyöhön maaseudun asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Hanke tuottaa myös tietoa maaseudun asukkaiden terveydestä ja terveyden lukutaidosta sekä näiden yhteydestä toisiinsa.Hankkeen toimenpiteitä ovat mm. terveysneuvonta, terveysmittaukset, eteisvärinän seulonta, yksilön koettua terveyden lukutaitoa mittaava kysely, sähköisten palvelujärjestelmien ohjaus, kylätapahtumat, kyläkerhot ja kylien osallisuusfoorumit. Hankkeen tuloksena K-S: n maaseudun asukkaiden hyvinvointi, elämänlaatu, yhteisöllisyys ja valmiudet vaikuttaa omaan terveyteen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn paranevat. Hankkeessa tehtävä terveysraportti antaa suuntaviivoja keskisuomalaisten maaseudun asukkaiden valtimoterveydestä ja siihen vaikuttavista asioista, mikä hyödyttää niin sote-palveluita kuin kuntien hyvinvointityötä. Hankkeen myötä toiminta kylillä lisääntyy ja löytää uusia muotoja elävöittäen kyliä ja parantaen asukkaiden elämänlaatua. Ihmisten positiivinen terveyskäyttäytymisen muutos ja kylien terveyttä edistävä toiminta vähentävät pitkällä aikavälillä tervedenhuollon kuormitusta ja siitä aiheutuvia kuluja yhteiskunnalle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

128774

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

30.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner