Projekt
Utvecklingsprojekt - 256782

Sydänkylät-hanke

MTK-Tiistenjoki ry

- 30.10.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Lapualla sijaitsevien Tiistenjoen, Lakaluoman ja Ylikylän kylien yhteinen hanke. Sydänkylät -hankeen tavoitteena on saada kartoitettua kylien alueella olevat tyhjät asuinkiinteistöt ja tuoda neuudelleen asumisen piiriin. Hankkeen markkinointi- ja viestintä tullaan keskittämään ”Sydänkylät” -brändin alle. Viestinnän keinoin tuodaan kohderyhmille tutuiksi hankkeen tavoitteet ja kannustetaan kiinteistöjen omistajia joko myymään tai vuokraamaan kiinteistöt edelleen uusille asukkaille. Hankkeen tavoitteena on kylien asukasmäärän kasvattaminen, sekä Tiistenjoen alakoulun toiminnan turvaaminen pitkälle tulevaisuudessa. Hankkeessa pilotoidaan kasvukylien markkinointikampanja, johon sitoutetaan mukaan myös kylienjärjestöt, yhdistykset ja yritykset. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan myös kolmen kylän yhteiset verkkosivut, josta keskitetysti ja helposti pystytään saamaan selville alueen palvelutarjontaa. Hankkeen tuloksena syntyy myös kylille uusi kasvu- ja kehitysstrategia. Kylillä olevat vetovoimatekijät nostetaan voimakkaammin esille ja markkinoidaan kyliä maaseutumaisena asuinaluevaihtoehtona Lapuan kaupungissa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

256782

Slutdatum

30.10.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner