Hanke
Utvecklingsprojekt - 62286

Sydänterveyden edistäminen Kainuussa

Kainuun Sydänyhdistys r.y.

28.02.2018 - 15.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kainuu on yksi niistä Suomen maakunnista, joissa sairastavuus ja ennen aikaiset kuolemat ovat yleisempiä kuin muualla Suomessa. Erityisesti sydän- ja verisuonisairauksiin sairastutaan Kainuussa muuta maata yleisemmin. Sairastavuuden ja kuolleisuuden taustalla ovat osaltaan vaikuttamassa elintavat ja epäterveelliset ruokailutottumukset. Sydän- ja verisuonisairauksia pystyttäisiin ennaltaehkäisemään terveellisen ravitsemuksen avulla. Kouluterveyskyselyn (2013) tulosten mukaan kainuulaisista koululaisista 25 % jättää kouluruoan syömättä. Näin ollen koululaisilla ja heidän perheillään on tarvetta saada tietoa terveellisestä ravitsemuksesta.Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan sydänmerkkiaterian käyttöönotto Paltamon ja Puolangan kuntien ateriapalveluissa. Lisäksi hankkeessa koululaiset ja heidän perheet saavat ajankohtaista ja tutkittua tietoa terveellisestä ravitsemuksesta erilaisilla ohjausmenetelmillä (luennot, työpajat, kokemuksellinen oppiminen).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

62286

Aloituspäivämäärä

28.02.2018

Loppumispäivämäärä

15.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt