Projekt
Utvecklingsprojekt - 127107

Sydänturvallinen Satakunta

Satakunnan Sydänpiiri ry

01.08.2020 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Sydänpysähdys on yksi aikakriittisimmistä hätätilanteista. Sen hoito edellyttää nopeaa, minuuttien sisällä aloitettavaa maallikkoelvytystä ja -defibrillointia. Jokaisella menetetyllä minuutilla on dramaattinen vaikutus ja vain sydäniskuri voi palauttaa sydämen normaaliin rytmiin. Jos sydän pystytään käynnistämään 3-5 minuutin kuluessa elottomuudesta, jopa 50-70 % potilaista selviytyy. Koska paikalle hälytetty ensihoito aloittaa parhaimmillaankin hoitotoimet vasta minuuttien kuluttua, on tärkeää, että kunnassa ja kuntalaisilla on vahva valmius ja mahdollisuudet maallikkoelvytykseen ja defibrillointiin. Nopea toiminta edellyttää ensin paikalle saapuvalta elvytystaitoja ja ennen kaikkea rohkeutta. Myös elvytyssuositukset korostavat maallikon roolia sydänpysähdyspotilaan hoitoketjussa. Toiminta sydänpysähdystilanteessa, soitto hätänumeroon, peruselvytys ja sydäniskurin käyttö tulisi olla kansalaistaito. Yksi tapa lisätä elvytystaitoja on kouluissa tapahtuva elvytysopetus. Käypähoito -suosituksen mukaan koulujen opetussuunnitelmien pitäisi sisältää elvytysopetusta yli 12-vuotiaille koululaisille vähintään 2 tuntia vuodessa. Opetusohjelmat mahdollistavat elvytysopetuksen, mutta käytännön toteutus vaihtelee kunnittain ja kouluittain. Satakunta ja sen koulut voisivat olla edelläkävijöinä saattamassa maallikkoelvytyksen opetusta systemaattisesti mukaan paikallisiin opetussuunnitelmiin. Sydänturvallinen Satakunta -hankkeen tavoitteena on vahvistaa hankealueella (Karhuseutu ja Pyhäjärviseutu) asuvien satakuntalaisten koululaisten ja opiskelijoiden maallikkoelvytystaitoja, mukaan lukien sydäniskurin käyttö, järjestämällä koulupäivän aikana maallikkoelvytykseen liittyviä opastustilaisuuksia yhteistyössä hankealueen koulujen kanssa. Lisäksi hankkeessa pyritään myötävaikuttamaan maallikkoelvytyksen saattamista mukaan paikallisiin opetussuunnitelmiin, jolloin elvytyksen harjoittelusta tulee säännöllistä ja systemaattista.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

127107

Startdatum

01.08.2020

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner