Projekt
Investeringsprojekt - 278150

Sydänturvallisuutta Kanta-Hämeeseen / investointihanke

Sydän-Suomen alue ry

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat suomalaisten yleisin kuolinsyy. Yleisin sairaalan ulkopuolisen sydänpysähdyksen aiheuttaja on sepelvaltimotauti. Joka päivä vähintään kahdeksan suomalaisen sydän pysähtyy yllättäen sairaalan ulkopuolella ja heistä vain noin joka kymmenes selviytyy. Sydänturvallisuus muodostuu ihmisten elvytysosaamisesta ja mahdollisuudesta saada sydäniskuri käyttöön nopeasti. Sydänturvallisuus keskittyy tietyille alueille eikä jakaudu yhdenvertaisena. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että panostamalla maallikkoelvytyksen kehittämiseen ja sydäniskurien saatavuuteen, sydänpysähdyksestä selviytyminen pystytään jopa kaksinkertaistamaan. Sydänturvallinen Suomi -verkkopalvelun mukaan Kanta-Hämeessä on 169 537 asukasta kohti 230 sydäniskuria. Suurin osa sijoitetuista sydäniskureista sijaitsee taajamissa. Vain 9 % sydäniskureista on saatavilla 24/7. Järjestelmällistä matalan kynnyksen ohjausta sydäniskurin käyttöön tai sydänpysähdystilanteessa toimimiseen ei ole. Hankkeen päätavoitteena on hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisääntyminen Kanta-Hämeen maaseutualueilla vahvistamalla asukkaiden ja yhteisöjen osaamista ja yhteistyötä. Tätä tavoitetta hanke toteuttaa lisäämällä ja tukemalla asukkaiden ja toimijoiden mahdollisuuksia saada sydäniskuri käyttöön sydänpysähdystilanteen sattuessa, tietoa ja osaamista sydänturvallisuudesta ja auttamisvalmiuksia sekä aktiivisuutta varautua sydänpysähdystilanteisiin ennalta. Hankkeessa yhteistyökumppaneina toimivat Kanta-Hämeen alueella toimivat sydänyhdistykset, joiden paikallistuntemus ja verkostot vahvistavat hankkeen etenemistä ja toimintojen toteuttamista. Kehittämishanke yhdessä investointihankkeen kanssa on yleishyödyllinen turvallisuuteen keskittyvä satsaus maaseudun tulevaisuuteen, jonka toimenpiteillä parannetaan maaseudun asukkaiden ja toimijoiden mahdollisuuksia elää ja toimia asuinympäristössään sekä vahvistaa asuinympäristönsä turvallisuutta yhdessä toimimisen ja osaamisen kautta.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

278150

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner