Hanke
Utvecklingsprojekt - 13621

Sykettä Keski-Suomen metsiin-puun liikkuvuushanke

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.02.2016 - 02.08.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Sykettä Keski-Suomen metsiin -puun liikkuvuushankkeessa pyritään vastaamaan tarpeisiin ja haasteisiin, jotka nousevat metsien käytön lisääntymisestä. Hankkeen päätavoitteena on antaa Keski-Suomen metsätaloudelle kehittämissysäys, joka johtaa alueen metsätalouden yleiseen intensiteetin nousuun ja siten turvaa teollisuuden puuraaka-aineen saantia metsävaroja kestävästi hyödyntäen ja hoitaen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13621

Aloituspäivämäärä

01.02.2016

Loppumispäivämäärä

02.08.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
hållbar användning av skog

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt