Projekt
Utvecklingsprojekt - 12469

Sykettä kylässä, SyKe

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.02.2016 - 29.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on edistää hyvinvointia Keski-Suomessa parantamalla maaseudun kylien ja pienten taajamien asukkaiden elämänlaatua ja hyvinvointia tukevien palveluiden saatavuutta sekä käynnistämällä haja-asutusalueiden asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia tukevaa toimintaa. Hankkeen osatavoitteena on tukea maaseudun yrittäjiä kehittämään uusia tapoja toimia asukaslähtöisesti ja tuottaa palveluita yhteistyössä alueen muiden yrittäjien kanssa kumppanuuksia rakentaen sekä lisätä yhteistyötä julkisen sektorin, yrittäjien ja kolmannen sektorin välillä. Toisena osatavoitteena on kehittää kylille asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen vaikuttavia toimintamalleja ja -ratkaisuja sekä vahvistaa sosiaalista toimintaympäristöä. Hankkeen toimenpiteillä edistetään maaseudun asukkaiden toimintamahdollisuuksia ja elämänlaatua sekä tuetaan ylisukupolvisen yhteisöllisyyden muodostumista.Toiminnalla pyritään ehkäisemään ikääntyvien yksinäisyyttä ja nuorten syrjäytymistä. Hankkeessa vahvistetaan palvelumuotoilua hyödyntäen uusien kumppanuuksien syntymistä ja hyvinvointia edistävän asukasymmärryksen lisääntymistä. Hankeen keskeisenä toimintamuotona ovat kylillä järjestettävät toimintapäiväkokonaisuudet, joiden sisällöllisessä kehittämisessä ja toteuttamisessa ovat aktiivisesti mukana maaseudun asukkaat. Hankkeen päätyttyä toiminta vakiintuu kylille aktivaattoreiden, yhdistysten ja pk-yrittäjien vetoiseksi toiminnaksi. Hankkeen aikana on saatu kehitettyä toimintamallit, jotka ovat kestävällä pohjalla ja testattuja ja siirrettävissä yhdistystoimijoiden ja pk yrittäjien kautta myös laajemmin. Hanke toteutetaan viiden Keski-Suomen kunnan alueella; Kivijärvi, Kinnula, Kyyjärvi, Karstula, Kannonkoski. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat alueen maaseudun asukkaat, pienyrittäjät, järjestöt ja vapaa-ajan asukkaat. Välittöminä hyödynsaajina ovat erityisesti ikääntyvät maaseudun asukkaat ja lapsiperheet. Välillisinä hyödynsaajina ovat järjestöt, kunta ja pk-yritykset.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

12469

Startdatum

01.02.2016

Slutdatum

29.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner