Hanke
Utvecklingsprojekt - 12469

Sykettä kylässä, SyKe

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.01.2016 - 29.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää hyvinvointia Keski-Suomessa parantamalla maaseudun kylien ja pienten taajamien asukkaiden elämänlaatua ja hyvinvointia tukevien palveluiden saatavuutta sekä käynnistämällä haja-asutusalueiden asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia tukevaa toimintaa. Hankkeen osatavoitteena on tukea maaseudun yrittäjiä kehittämään uusia tapoja toimia asukaslähtöisesti ja tuottaa palveluita yhteistyössä alueen muiden yrittäjien kanssa kumppanuuksia rakentaen sekä lisätä yhteistyötä julkisen sektorin, yrittäjien ja kolmannen sektorin välillä. Toisena osatavoitteena on kehittää kylille asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen vaikuttavia toimintamalleja ja -ratkaisuja sekä vahvistaa sosiaalista toimintaympäristöä. Hankkeen toimenpiteillä edistetään maaseudun asukkaiden toimintamahdollisuuksia ja elämänlaatua sekä tuetaan ylisukupolvisen yhteisöllisyyden muodostumista.Toiminnalla pyritään ehkäisemään ikääntyvien yksinäisyyttä ja nuorten syrjäytymistä. Hankkeessa vahvistetaan palvelumuotoilua hyödyntäen uusien kumppanuuksien syntymistä ja hyvinvointia edistävän asukasymmärryksen lisääntymistä. Hankeen keskeisenä toimintamuotona ovat kylillä järjestettävät toimintapäiväkokonaisuudet, joiden sisällöllisessä kehittämisessä ja toteuttamisessa ovat aktiivisesti mukana maaseudun asukkaat. Hankkeen päätyttyä toiminta vakiintuu kylille aktivaattoreiden, yhdistysten ja pk-yrittäjien vetoiseksi toiminnaksi. Hankkeen aikana on saatu kehitettyä toimintamallit, jotka ovat kestävällä pohjalla ja testattuja ja siirrettävissä yhdistystoimijoiden ja pk yrittäjien kautta myös laajemmin. Hanke toteutetaan viiden Keski-Suomen kunnan alueella; Kivijärvi, Kinnula, Kyyjärvi, Karstula, Kannonkoski. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat alueen maaseudun asukkaat, pienyrittäjät, järjestöt ja vapaa-ajan asukkaat. Välittöminä hyödynsaajina ovat erityisesti ikääntyvät maaseudun asukkaat ja lapsiperheet. Välillisinä hyödynsaajina ovat järjestöt, kunta ja pk-yritykset.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

12469

Aloituspäivämäärä

31.01.2016

Loppumispäivämäärä

29.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nya tjänster
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt