Projekt
Beredningspenning - 287726

Syötävää merestä yritysryhmähanke

Ukipolis Oy

- 30.07.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen avulla on tarkoitus käynnistää kalajalostusteollisuuden yritysryhmähanke. Valmistelurahalla on tarkoitus kartoittaa yritysryhmähankkeeseen halukkaat yritykset ja tehdä yritysryhmähankkeen hankesuunnitelma, sekä mukaan lähtevien yritysten yrityskohtaiset suunnitelmat. Vakka-Suomen ja lähialueen kalajalostusteollisuuden yritysten markkinoinnin kirkastaminen ja uusien tuoteideoiden tuotekehitysosaamisen edistäminen ovat tärkeitä toimenpiteitä yrityksille tulevaisuuteen. Hankkeessa kartoitetaan alueen osallistuvat kalaelintarvikealan yritykset, jotka haluavat panostaa tuotekehitykseen ja kirkastaa kalatuotteiden markkinointistrategiaansa. Tavoitteena on luoda toimiva kalaelintarvikeyritysryhmän yhteistoimintamalli, missä yhdistetään voimavarat kestävän ja kannattavan tuotantoketjun rakentamiseksi Vakka-Suomeen. Tämän hankkeen tarkoitus on kartoittaa halukkaat yritykset mukaan tulevaan yritysryhmähankkeeseen. Tämän hankkeen tarkoituksena on nostaa mm. silakan ja muiden vajaasti käytettyjen kalojen profiilia. Yksi konkreettinen keino on tehdä video tmv. materiaalia uusien tuotteiden kehittämisprosesseista yhteistyössä monikulttuurisen elintarvikealan ammattilaisten ja kuluttajien kanssa. Tämä video palvelisi sekä markkinointia että tuotekehitystä. Näiden ammattilaisten ja kuluttajien avulla yritykset voivat yhdessä saada uusia ideoita innovatiivisiin kalatuotteisiin ja makumaailmoihin. Eri puolilta maailmaa voidaan lisätä elementtejä, jotka parantavat näiden kalatuotteiden houkuttelevuutta sekä antaa ensikäden tietoa siitä, mitä kuluttajat haluavat ja samalla yritykset saavat tietoa potentiaalisilta kuluttajilta sekä tietyiltä kohdemarkkinoilta. Uudet tuotteet edellyttävät yrityksiltä keskittymistä uusiin markkinointistrategioihin. On kartoitettava, mikä on toiminut ja mikä ei ole toiminut vuosien varrella, ja selvitettävä, miten markkinoinnissa voidaan edetä ottaen huomioon kestävä markkinointi ja markkinointi sosiaalisen median suuntausten mukaan jne.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

287726

Slutdatum

30.07.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Lokala centra på landsbygden

Åtgärd

Beredningspenning

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Beredningspenning för företags- eller jordbrukarsgruppsprojekt, 5 000 €

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner