Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 20864

SyöteMTB – Syötteen maastopyöräilyreitit

Metsähallitus

01.04.2016 - 07.01.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maastopyöräilyn suosio on kansainvälisesti voimakkaassa kasvussa ja harrastajien määrä Suomessa lisääntyy nopeasti. Koska Syötteellä pyöräilyreittien kysyntään vastattiin varhaisessa vaiheessa, reilussa viidessä vuodessa Syöte on asemoitunut valtakunnalliseksi maastopyöräilyn kärkikohteeksi. Pyöräilijämäärät ja pyöräilytapahtumat ovat vuosi vuodelta kasvaneet lisäten reittien käyttöpainetta ja alueen mainetta. Matkailusektori on lähtenyt kehittämään pyöräilijöille varta vasten suunniteltuja palveluita. Hankkeessa varmistetaan Syötteen matkailualueen maastopyöräilyreittien kestävyys pitkällä aikavälillä ja soveltuvuus uusille kohderyhmille. Syötteen reittien taso on heikentynyt viime vuosina johtuen mm. puutteellisesta reittirakentamisesta, sateisuudesta ja kysynnän kasvusta. Pyöräilyreitit ovat monikäyttöreittejä, jotka palvelevat myös patikointia, polkujuoksua ja lumikenkäilyä. Hankkeessa kunnostetaan kaikki Syötteen maastopyöräilyreitit. Uutena aloittelijoille suunnattuna reittinä toteutetaan Iso-Syötteen Huipunladulle kolmiosainen reittikokonaisuus. Syötteen kesäaikainen reittitarjonta monipuolistuu vaikka ylläpidettävien reittien kokonaismäärä ja ylläpitokustannukset hankkeen ansiosta pienevät. Syötteen nykyiset kolme kohtalaisen vaativaa maastopyöräilyreittiä palvelevat ennen kaikkea kokeneita lajin harrastajia. Hankkeen toimenpiteillä luodaan vaativuudeltaan eritasoisia reittejä myös aloittelijoille. Helppojen ja hyvin opastettujen reittien tarve korostuu erityisesti matkailuyrittäjien palveluita käyttävien kokemattomien pyöräilijöiden kohdalla. Hankkeen tuloksena on viisi eritasoista, hyvin opastettua maastopyöräilyyn rakennettua monikäyttöreittiä Syötteen alueella. Hankkeen kohderyhminä ja hyödynsaajina ovat Syötteen lähiseudun asukkaat, matkailijat, matkailuyrittäjät, harrastajat sekä tapahtumajärjestäjät.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

20864

Startdatum

01.04.2016

Slutdatum

07.01.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner