Projekt
Investeringsprojekt - 261749

Sysmän Pump track

Sysmän kunta

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Sysmän kunnan tavoitteena on mahdollistaa ja tukea paikallisten perheiden, lasten ja nuorten omaehtoisen liikunnan harrastamista. Pump track -hankkeen tavoitteena on kasvattaa kuntalaisten matalan kynnyksen liikkumista ja liikuntakasvatusta tarjoamalla kuntalaisille kattavia ilmaisia lähiliikunnan muotoja. Lisäksi radan rakentamisella halutaan mahdollistaa osallistavaa toimintaa kuntalaisille ja luoda uusia kohtaamispaikkoja kaikenikäisille ihmisille. Hanketta on suunniteltu yhteistyössä Sysmän Sisu ry:n ja hankkeen kohderyhmän kanssa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

261749

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner