Projekt
Utvecklingsprojekt - 108757

Tää on mulle tärkee, tässä haluan olla mukana

Maaseudun Sivistysliitto ry

01.02.2020 - 30.09.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Pohjois-Pohjanmaan maakunta on alueellisesti, maantieteellisesti ja väestöltään hyvin heterogeeninen maakunta. Tyypillistä maisemakuvaa täällä ovat peltolakeudet, joet, metsät ja suot. Osa maakunnasta on meren rannalla ja osa tunturien äärellä. Maakunta on siis maisemaltaan hyvin moninainen. Pohjois-Pohjanmaa on myös nuorten maakunta ja erityisesti sen maaseutualueilla on korkea syntyvyys. Iso osa alueen lapsista ja nuorista siis asuu maaseudulla, mutta muuttaa opiskelujen perässä maakunnan keskukseen Ouluun tai muualle Suomeen. Näillä opiskelujen perässä muuttaneilla nuorilla ja nuorilla aikuisilla on kuitenkin vahvat juuret ja osittain myös olemassa oleva sosiaalinen verkosto maaseudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Iso osa näistä pois muuttaneista ei opiskelujensa jälkeen palaa omiin kotikuntiinsa tai edes Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelle. He saattavat kuitenkin olla kiinnostuneita omasta kotikunnastaan ja sen kehittämisestä. Usein näistä pois muuttaneista tulee maakunnan uusia vierailijoita, lomailijoita, etätyön tekijöitä ja joskus myös paluumuuttajia. Onkin tärkeää löytää uusia tapoja pitää yllä omaa kotiseutusuhdetta ja kokeilla uusia tapoja olla mukana itselleen tärkeiden paikkojen ja asioiden kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Nämä paikat ja asiat voivat olla fyysisiä paikkoja (esimerkiksi luontoympäristöt ja rakennettu ympäristö) sekä aineettomia kulttuuriympäristöjä (esimerkiksi paikalliset perinteet ja tapahtumat). Hankkeen avulla tuetaan elävää yhteisöllisyyttä ja yhteenkuulumista sekä kokeillaan uusia tapoja vaikuttaa omaan ympäristöönsä ja yhteisöönsä. Tavoitteena on kaupungin ja maaseudun välisen vuorovaikutuksen lisääminen ja monipuolistaminen, uusien vaikuttamistapojen kokeileminen sekä maaseudun näkyväksi tekeminen monipuolisesti ja moniäänisesti. Tavoitteena on, että tällaisen toiminnan kautta sekä maaseudulla asuvat että siellä vierailevat arvostavat maaseutua ja ovat valmiita tekemään tekoja sen ympäristön ja yhteisöjen hyväksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

108757

Startdatum

01.02.2020

Slutdatum

30.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner