Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 24809

Tahkon elämysreittien ideointi ja kehittäminen

Tahkon kyläyhdistys ry

14.04.2016 - 29.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tahkosta halutaan kehittää yksi Suomen vetovoimaisimmista ja monipuolisimmista ympäri-vuotisista retkeilykohteista, jossa on Suomen monipuolisimmat ympärivuotisessa käytössä olevat monipuoliset ja matkailijoita kiinnostavat ulkoilureitistöt. Tahkon alueelle tarvitaan lisää monitoimiulkoilureittejä, joita voidaan hyödyntää ympärivuotisesti omatoimiseen ja ohjattuun vaellukseen erityyppisille käyttäjäryhmille kuten kuntoilijat, kilpailijat, ikäihmiset, liikuntarajoitteiset ja satunnaisliikkujat. Samoin tulee huomioida tämän päivän tarpeet erityyppisille liikkumismuodoille kuten hevossafareihin, pyöräilyyn, sauvakävelyyn, hiihtoon ja lumikenkäilyyn. Samoin yhtenä kasvavana ryhmänä ovat vesillä liikkujat eri välineillä, kuten veneilijät, SUP-lautailijat, soutajat ja melojat. Samoin koiraihmiset tulee huomioida omilla merkityillä laduilla ja reiteillä. Reitistöjen kehittämisessä huomioidaan helppo liikkuminen, paikallisuuden esiin tuominen ja mahdollisuuksien mukaan esteettömyys. Uudet reitit, opasteet ja niiden varrella olevat taukopaikat palvelevat matkailijoita ja paikallista väestöä. Kehittämällä kokonaisvaltaisesi olemassa olevia ja uusia retkeilyreittejä saadaan Tahkolle tulemaan uusia asiakasryhmiä ja parannetaan paikallisten asukkaiden ulkoilumahdollisuuksia. Reittien varrella olevien opastaulujen kautta nostetaan esiin Tahkon alueen historiaa ja tarinoita. Uusien reittimerkintöjen kautta turvataan nykyisten liikuntatapahtumien eri vuodenaikoina tapahtuvat harjoittelumahdollisuudet. Taukopaikkojen ja opastaulujen rakentamisessa huomioidaan esteettömyys, ympäristöystävällisyys, säänkestävyys ja nykyteknologian tuomat mahdollisuudet. Opastauluissa testataan perinteisten opastaulujen rinnalla uusia menetelmiä mm älykelo QR-koodeja ja sähkökaappeihin painettuja paikallisesta historiasta kertovia kuvia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

24809

Startdatum

14.04.2016

Slutdatum

29.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner