Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 124151

Tahkon tähdet – Tahkon retkeilyreitistön kehittäminen

Tahkon kyläyhdistys ry

06.03.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tahkon tavoitteena on kasvattaa vetovoimaansa ympärivuotisena matkailukohteena. Tahkosta halutaan kehittää yksi Suomen vetovoimaisimmista ja monipuolisimmista ympäri-vuotisista retkeilykohteista, jossa on Suomen monipuolisimmat ympärivuotisessa käytössä olevat monipuoliset ja matkailijoita kiinnostavat ulkoilureitistöt. Uudet reitit, opasteet ja niiden varrella olevat taukopaikat palvelevat matkailijoita ja paikallista väestöä. Kehittämällä kokonaisvaltaisesi olemassa olevia ja uusia retkeilyreittejä saadaan Tahkolle tulemaan uusia asiakasryhmiä ja parannetaan paikallisten asukkaiden ulkoilumahdollisuuksia. Varsinkin maastopyöräilyn kasvu sekä Suomessa että maailmalla edellyttää, että myös Tahkolle saadaan lisää hyviä ja kaikille sopivia pyöräilyreitterjä. Uusi "tahkon tädet" nimellä lanseerattava reittien tavoitteena on parantaa Tahkon retkeily- ja maastopyöräilymahdollisuuksia ja tarjota nykyistä monipuolisempia luontokokemuksia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

124151

Aloituspäivämäärä

06.03.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt