Projekt
Utvecklingsprojekt - 209019

Taide elää minussa

KulttuuRilla ry

31.12.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Taide elää minussa -hanke toimii koko Kalakukko ry:n alueella. Sen toteuttajana on siilinjärveläinen kulttuuriyhdistys KulttuuRilla ry. Hanke luo edellytyksiä lasten, nuorten ja perheiden kulttuurin kokemiseen ja itse tekemiseen eri taidemuodoin. Se yhdistää kulttuurialan ammattilaiset ja kohdealueen lapset ja nuoret tekemään ja kokemaan yhdessä. Hankkeen toimenpiteet auttavat lapsia ja nuoria rohkaistumaan olemaan itse taiteen tekijöinä, jolla saavutetaan monialainen taidepedagoginen näkökulma. Puolitoista vuotta kestävän hankkeen aikana painotetaan erityisesti kesällä tarjottavaa mielekästä tekemistä, jolloin harrastusmahdollisuuksia, erityisesti haja-asutusalueilla, on vähäisesti tarjolla. Hankkeessa luodaan yhteinen kulttuurintuottamisen toimintamalli, jossa viiden kunnan alueilla toteutetaan samanlaista, osallistavaa kulttuuritarjontaa kiertävien taidematkalaukkujen ja verkossa olevien, avoimien sisältöjen avulla. Kaikkiin alueen yläkouluihin tuodaan kahden lukukauden aikana kiinnostavat taiteen ammattilaiset kulttuurikummeiksi, jotka puolestaan aktivoivat yläkoululaisia osallisuuteen. Alueen neljälle yläkoululle tarjotaan taidetyöpajat, joissa parannetaan lähiympäristön ja -yhteisön viihtyvyyttä kuvataiteen keinoin. Hanke tarjoaa nuorille taideharrastajille kesätöitä, tekee tutuksi kulttuuriyrittäjyyttä, tarjoaa kouluilla tapahtuvaa kulttuurikummitoimintaa sekä monitaiteellisia välineitä varhaiskasvatuksen käyttöön. Hanke tekee yhteistyötä kunnassa toimivien kulttuuripalvelujen tarjoajien ja kouluttajien kanssa. Hanke osallistaa lapset ja nuoret tulemaan mukaan maksuttomiin kulttuuripalveluihin yhteistyössä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Siinä nostetaan esiin lasten ja nuorten kulttuurikenttä, lisätään kulttuurin kokemisen mahdollisuuksia ja kannustetaan lapsia ja nuoria kulttuurin tulevaisuuden tekijöiksi. Hankkeen avulla lisätään kulttuurialan työtilaisuuksia sekä nuorille että lähialueen ammattilaisille. Hankeaika on 1.1.2023 - 31.10.2024

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

209019

Startdatum

31.12.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner