Projekt
Utvecklingsprojekt - 146977

Taide- ja kulttuurikeskus Onnintupa

Kulttuuriyhdistys Karikko ry

01.03.2021 - 30.06.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa luodaan ja kehitetään Lappajärven matkailualueella sijaitsevaan Onnintupaan taide- ja kulttuurikeskus, jonka toiminnan perustana on Green Art -toimintamalli. Siinä lähtökohtana on paikallinen osaaminen, paikallinen kulttuuri ja kulttuuriperintö, niiden moninainen hyödyntäminen taide- ja kulttuuritoiminnassa/taide- ja kulttuuripalveluissa. Perusajatuksen on tuottaa ns. lähikulttuuria, joka on helposti saavutettavaa. Taidetuotannoissa hyödynnetään paikallisia tarinoita, ympäristöä, historiaa, kulttuuriperintöä, osaajia ja paikallisidentiteettiä. Hankkeessa suunnitellaan erilaisia työpajoja, tilaisuuksia ja tapahtumia, joita sitten pilotoidaan. Pilotoinnista saatujen kokemusten pohjalta luodaan taide- ja kulttuurikeskukselle Green Art -toimintamalli. Tuotannot, tilaisuudet ja työpajat suunnitellaan monipuolisesti eri kohderyhmiä osallistaen. Toiminnassa ovat läsnä eri taidemuodot: näyttämötaide, musiikki, kuvataide, kirjallisuus/runous, kädentaidot, tanssi, performanssi. Taide- ja kulttuurikeskuksen toimintaan voi sisältyä esim. huoneteatteri, konsertit, näyttelyt, työpajat, kulttuuriklubi, taiteen pop up -toiminta, tarinan kerronta, keskustelutilaisuudet. Hankkeessa lisätään ja kehitetään yhteistyötä ja verkostoitumista taide- ja kulttuuripalvelujen tuottamisessa. Palveluja ja toimintaa kehitetään yhteistyön ja kumppanuuksien avulla. Kumppaneina ovat kunta, alueen kulttuuritoimijat, taiteilijat, matkailutoimijat, seurakunta. Tavoitteena on kehittää monipuolisen ja laadukkaan tarjonnan taide- ja kulttuurikeskus, joka on helposti saavutettavissa ja palvelut helposti saatavilla, matalankynnyksen kulttuuri- ja taidetoimintaa. Toiminnassa edistetään kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin ja taiteeseen. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

146977

Startdatum

01.03.2021

Slutdatum

30.06.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner