Hanke
Utvecklingsprojekt - 200030

Taide -ja kulttuurikeskus Onnintupa II

Kulttuuriyhdistys Karikko ry

31.05.2022 - 29.06.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa juurrutetaan ja kehitetään green art -toimintamallin mukaista taide- ja kulttuurikeskustoimintaa Lappajärven Onnintuvalle sekä selvitetään jatkuvan toiminnan taloudellisia toimintaedellytyksiä toimintamallille. Edellisessä hankkeessa Taide- ja kulttuurikeskus Onnintupa kehitettiin green art -toimintamallia sekä pilotoitiin toimintamallin toimintaa. Lähtökohtana on paikallinen osaaminen, kulttuuri ja kulttuuriperintö, niiden moninainen hyödyntäminen taide- ja kulttuuritoiminnassa/taide- ja kulttuuripalveluissa. Perusajatuksen on tuottaa ns. lähikulttuuria, joka on helposti saavutettavaa. Taidetuotannoissa hyödynnetään paikallisia tarinoita, ympäristöä, historiaa, kulttuuriperintöä, osaajia, paikallisidentiteettiä ja niistä luodaan taidetta. Hankkeessa lisätään ja kehitetään yhteistyötä ja verkostoitumista taide- ja kulttuuripalvelujen tuottamisessa. Kumppaneina ovat kunta, alueen kulttuuritoimijat, matkailutoimijat, luovan alan yritykset, seurakunta. Tavoitteena on monipuolisen ja laadukkaan tarjonnan taide- ja kulttuurikeskus, joka on helposti saavutettavissa ja palvelut helposti saatavilla, matalankynnyksen kulttuuri- ja taidetoimintaa. Toiminnassa tavoitteena on edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin ja taiteeseen. Juurruttamisen tärkeä tekijä on toiminnan taloudelliset toimintaedellytykset. Hankkeessa selvitetään jatkuvan green art -toimintamallin mukaisen taide- ja kulttuurikeskuksen toiminnan taloudelliset toimintaedellytykset. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, sillä on vanha yhteys Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategiaan ja se on Aisaparin Merkki päällä -ohjelman mukainen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

200030

Aloituspäivämäärä

31.05.2022

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

kultur

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt