Projekt
Utvecklingsprojekt - 268712

Taidot

Hankasalmen 4H-yhdistys r.y.

- 30.05.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Taidot -hanke kouluttaa, ohjaa ja opastaa nuoria työelämään ja yrittäjyyteen. Hankkeessa järjestetään koulutuksia, tapahtumia, mahdollistetaan työpaikkoja, opetellaan yrittäjyyttä ja työelämän taitoja sekä tapahtumien järjestämistä. Hanke opastaa nuorille kestävää kehitystä ja luonnonvarojen hyödyntämistä ja ilmastonmuutoksen huomioimista omissa valinnoissa. Taidot -hanke toteutetaan Hankasalmella ja sen toteuttaja on Hankasalmen 4H-yhdistys. Kohderyhmänä ovat paikalliset 14-29 -vuotiaat nuoret ja hyödynsaajana paikalliset yritykset, yhteisöt, vakituiset ja kesäasukkaat. Toteutusaika on 1.8.2024 - 31.5.2026. Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat: 1. Nuorten yrittäjyyskasvatus eli kasvattaa niiden nuorten määrää, jotka näkevät yrittäjänä toimimisen mahdollisuutena tulevaisuudessa. 2. Löytää toimintamalli ja keinot, jotka estävät syrjäytymisvaarassa olevat nuoret tippumasta pois työelämän alun polulta. 3. Saada nuoret ymmärtämään omat vahvuutensa ja arvostamaan omia taitojaan ja tietojaan. 4. Opettaa nuoria ottamaan omissa valinnoissaan luontoarvot ja ilmastonmuutoksen huomioon ja samalla opettaa heitä kehittämään luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää hoitoa 5. Kasvattaa niiden nuorien määrää, jotka näkevät kotikuntaan palaamisen houkuttelevana vaihtoehtona opintojen jälkeen Hankkeen avulla saadaan lisää nuoria yrittäjiä, kehitetään toimintamalli, jolla pystytään tukemaan nuorten siirtymistä työelämään ja lisätään nuorille osaamista ilmastonmuutoksen estämiseen ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

268712

Slutdatum

30.05.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner