Projekt
Utvecklingsprojekt - 286665

TaiKaMaa – Taidekartanosta Keski-Pohjanmaan maaseutualueen visuaalisten taiteiden keskus

Perhonjokilaakson kuvataideyhdistys r.y.

- 30.07.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

TaiKaMaa-hankkeen tavoitteena on kehittää Taidekartanon toimintaa ympärivuotiseksi. Tällä hankkeella aloitetaan pitkäjänteisempää työtä Taidekartanon kehittämiseksi Keski-Pohjanmaan maaseutualueen visuaalisten taiteiden keskukseksi. Hankkeen tavoitteen toteutumisen toimenpiteinä: 1.Laaditaan Taidekartanon toimintasuunnitelmarunko kestävän toiminnan aikaansaamiseksi lisäämällä verkostoitumista ja yhteistyötä. 2. Taidekartanon tunnettavuutta lisätään ja luodaan brändi toiminnan monipuolistamiseksi ja uusien toimijoiden tavoittamiseksi. 3. Ulkoalueen hyödyntäminen näyttely- ja tapahtumatuotannossa. Hankkeen kohderyhmänä ovat Perhonjokilaakson kuntien väestö sekä mahdollisuuksien mukaan koko Keski-Pohjanmaan maaseutualueen väestö. Kohderyhmänä on myös valtakunnallisesti kuvataitelijat ja harrastajat, heitä informoidaan Taidekartanosta, jotta he voisivat järjestää siellä toimintaa. Yhteistyötä lisätään mahdollisuuksien mukaan myös Toholammin, Lestijärven sekä Kokkolan maaseutualueiden kanssa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

286665

Slutdatum

30.07.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner