Hanke
Utvecklingsprojekt - 113128

Taikayöntien matkailupalveluiden kasvu -verkostoselvitys

Urjalan kunta

29.02.2020 - 16.09.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella selvitetään matkailutoimialan yritysten kehittämistarpeita yksittäisenä yrityksenä ja matkailutoimijoiden verkostona. Hankkeen tavoitteena on hahmottaa yritysten ja verkoston kehittämiskohteita mm. matkailupalveluiden digitalisaatiossa, markkinoinnissa, palvelusuunnittelussa ja tuotteistamisessa sekä löytää yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita yhteistoimintamahdollisuuksista. Kartoituksen tavoitteena on matkailutoimialan yritysten toimintojen synergiamahdollisuuksien tunnistaminen tunnettavuuden ja näkyvyyden lisäämiseksi ja matkailutulon kasvun aikaansaamiseksi toimintoja yhdistämällä. Hanke on avoin kaikille Urjalassa toimiville matkailutoimialan yrityksille sekä näitä toimialoja sivuavien alojen yrityksille. Hankkeeseen on mahdollista osallistua myös yritys, joka on kiinnostunut yhteistyöstä urjalalaisten toimijoiden kanssa. Hankkeen tarjoamasta mahdollisuudesta tiedotetaan käyttämällä sekä sähköistä että painettua mediaa, jotta voidaan varmistaa mahdollisimman laajalle joukolle mahdollisuus osallistua.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

113128

Aloituspäivämäärä

29.02.2020

Loppumispäivämäärä

16.09.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nätverk
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt