Hanke
Utvecklingsprojekt - 93758

TAIKOJA – Taide ja koulutus kuuluu kaikille

Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y.

28.02.2019 - 14.05.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

TAIKOJA on Raudaskylän Kristillisen Opiston hanke Soiva Kesä 50v-juhlavuoden kunniaksi järjestettävien korkeatasoisten ja kansainvälisten musiikkikasvatuksen alan koulutuseminaarin ja ikäihmisten palveluasumisyksiköiden asukkaiden musiikkitilaisuuksien järjestämiseen. Soiva Kesä haluaa hankkeellaan edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta ja lisätä erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin. Erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten on vaikea päästä nauttimaan korkeatasoisesta taiteesta. Soiva Kesä mahdollistaa kansainvälisen korkeatasoisen musiikkitarjonnan alueemme ikäihmisille palveluasumisyksiköihin vietyjen tilaisuuksien ja Akustiikan satumusiikkiproduktion muodossa. Kulttuurinen ja sosiaalinen yhdenvertaisuus toteutuu hankkeen toimissa. Opetussuunnitelmauudistus (2018) painottaa ryhmäopetusta, improvisaatiota, musiikin hahmottamisen integroimista instrumenttiopintoihin ja monitaiteellisuuden käyttämistä opetuksen tukena. Oppilaitokset joutuvat kouluttamaan opettajiaan näillä osaamisalueilla. Koulutusta järjestetään pääasiassa isoissa kaupungeissa. Hanke mahdollistaa koulutukset omalla alueellamme musiikkiopistojen, kansalaisopistojen, koulujen ja päiväkotien henkilöstöille sekä muille musiikin alalla toimiville ammattilaisille. Toiminnan organisoi, valmentaa ja toteuttaa viulupedagogi Grazyna Zeranska-Gebert yhteistyössä opiston henkilöstön ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Zeranska-Gebert on toiminut musiikkipedagogina mestarikurssilla Raudaskylässä jo parikymmentä vuotta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

93758

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

14.05.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur
samhörighet
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt