Projekt
Utvecklingsprojekt - 58447

Tainionvirran yritysryhmähanke

ProAgria Etelä-Suomi ry

01.11.2017 - 17.12.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tainionvirta-yritysryhmähanke muodostuu jo vakiintuneista matkailualan ja matkailupalveluja tarjoavien yritysten ryhmästä. Yritysryhmähankkeemme yrittäjiä yhdistää halu kehittää korkealaatuisia uusia yhteisiä matkailupalveluja ja -paketteja, jotka lisäävät alueen houkuttelevuutta matkailijoiden ja yritysasiakkaiden keskuudessa. Pyrimme yritysryhmähankkeen avulla tuottamaan selkeää, jaettua lisäarvoa, kehittämään markkinointia ja palvelutarjontaa sekä parantamaan kannattavuutta tehostamalla yhteistyötä ja lisäämällä yrittäjien osaamista. Hankkeessa mukana olevien yritysten osaaminen ja palvelutarjonta muodostavat toisiaan täydentävän verkostomaisen kokonaisuuden ja hankkeen yhteisenä merkittävänä tavoitteena on yhteisen matkailutuotteen suunnittelu sekä sille yhteisen graafisen ilmeen luominen. Yhteinen uusi matkailutuote monipuolistaa ja kasvattaa liiketoimintaa, vahvistaa sekä tehostaa markkinointia ja parantaa palvelutarjontaa hankkeessa mukana oleville yrityksille. - Uudenlaisten matkailutuotepaketin rakentaminen kuluttaja- ja yritysasiakkaille. - Uusien matkailupakettien markkinointiin yhteinen visuaalisen markkinointi-ilme (mm. kuvat, videot, esitteet ja opastaulut). - Yrittäjien monikanavaisen markkinoinnin osaamisen varmistaminen. Edistyminen todetaan surveykyselyn avulla, joka tehdään yrittäjille hankkeen alussa ja lopussa. - Uudenlaisen yritysten yhteistyöverkoston luominen. Konkreettinen kehittämistoimenpide on, hankeajan jälkeen toimintaansa jatkava, yrittäjien yhteinen sähköinen kalenteri, jossa matkailijoita kiinnostavat tapahtumat/tilaisuudet julkaistaisiin. - Liikevaihto lisääntyy yrityksissä 5-10 % vuositasolla. Erityisenä tavoitteena on saada lisää asiakkaita hiljaisille kausille ja nostaa tuotteiden hintaa sesonkikausilla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

58447

Startdatum

01.11.2017

Slutdatum

17.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner