Hanke
Utvecklingsprojekt - 58447

Tainionvirran yritysryhmähanke

ProAgria Etelä-Suomi ry

31.10.2017 - 17.12.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tainionvirta-yritysryhmähanke muodostuu jo vakiintuneista matkailualan ja matkailupalveluja tarjoavien yritysten ryhmästä. Yritysryhmähankkeemme yrittäjiä yhdistää halu kehittää korkealaatuisia uusia yhteisiä matkailupalveluja ja -paketteja, jotka lisäävät alueen houkuttelevuutta matkailijoiden ja yritysasiakkaiden keskuudessa. Pyrimme yritysryhmähankkeen avulla tuottamaan selkeää, jaettua lisäarvoa, kehittämään markkinointia ja palvelutarjontaa sekä parantamaan kannattavuutta tehostamalla yhteistyötä ja lisäämällä yrittäjien osaamista. Hankkeessa mukana olevien yritysten osaaminen ja palvelutarjonta muodostavat toisiaan täydentävän verkostomaisen kokonaisuuden ja hankkeen yhteisenä merkittävänä tavoitteena on yhteisen matkailutuotteen suunnittelu sekä sille yhteisen graafisen ilmeen luominen. Yhteinen uusi matkailutuote monipuolistaa ja kasvattaa liiketoimintaa, vahvistaa sekä tehostaa markkinointia ja parantaa palvelutarjontaa hankkeessa mukana oleville yrityksille. - Uudenlaisten matkailutuotepaketin rakentaminen kuluttaja- ja yritysasiakkaille. - Uusien matkailupakettien markkinointiin yhteinen visuaalisen markkinointi-ilme (mm. kuvat, videot, esitteet ja opastaulut). - Yrittäjien monikanavaisen markkinoinnin osaamisen varmistaminen. Edistyminen todetaan surveykyselyn avulla, joka tehdään yrittäjille hankkeen alussa ja lopussa. - Uudenlaisen yritysten yhteistyöverkoston luominen. Konkreettinen kehittämistoimenpide on, hankeajan jälkeen toimintaansa jatkava, yrittäjien yhteinen sähköinen kalenteri, jossa matkailijoita kiinnostavat tapahtumat/tilaisuudet julkaistaisiin. - Liikevaihto lisääntyy yrityksissä 5-10 % vuositasolla. Erityisenä tavoitteena on saada lisää asiakkaita hiljaisille kausille ja nostaa tuotteiden hintaa sesonkikausilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

58447

Aloituspäivämäärä

31.10.2017

Loppumispäivämäärä

17.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

aktivitetsturism
nätverk
produktutveckling
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt