Projekt
Beredningspenning - 254067

Tainionvirran yritysryhmän suunnitteluhanke

Päivi Koskela Oy

- 30.05.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tainionvirran yritysryhmän suunnitteluhankkeen toteuttajana toimii Päivi Koskela Oy. Hankkeen tavoitteena on koota uusi yritysryhmä Hartolan ja Sysmän alueen matkailuyrittäjistä. Yritysryhmälle laaditaan valmistelurahan avulla hankesuunnitelma. Hanke käynnistyy 28.6.2023 ja päättyy 31.12.2023 mennessä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

254067

Slutdatum

30.05.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Beredningspenning

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Beredningspenning för företags- eller jordbrukarsgruppsprojekt, 5 000 €

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner