Projekt
Investeringsprojekt - 279601

Taistelujen polku -hanke

Ranuan kunta

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ranuan Ylimaan taistelu oli yksi Lapin sodan verisimmistä taisteluista. Ylimaan taisteluiden muistomerkki on Ranuan Palovaarassa Ranua-Rovaniemi tien (kt 78) varrella, Ranuan suunnasta katsoen tien länsipuolella Palovaaraan johtavan tien risteyksessä. Lähimaastossa on reitti "Taistelupolku". Polun mitta on 3,6 km. Polku on rakennettu 1990-luvun alkupuolella ja se on sijoitettu seuraamaan Ylimaan teiden risteysalueelle rakennettuja saksalaisten rakentamia keskeisimpiä puolustusasemia. Polku kaipaa kovasti päivitystä nykyaikaan. Polun opasteet ovat huonokuntoisia ja niiden kertoma viesti on pääasiassa paperikopioina muoviin suojattuna ja pienellä tekstillä. Tauluissa oleva teksti ei suurelta osin liity suoraan Ylimaan taisteluun, vaikka sinänsä Lapin sodasta kertookin. Polku tulee siirtää tähän aikaan. Tähän tarpeeseen vastataan tällä hankkeella. Tämä tarkoittaa opastaulujen uusimista ja niihin sijoitetun Ylimaan taistelusta ja Lapin sodasta kertovan tiedon sijoittamista QR-koodin taakse, jonka jokainen polulla vieraileva voi helposti lukea omasta älypuhelimestaan. Polku rakennetaan helppokulkuisemmaksi ja turvallisemmaksi kulkea. Hankkeen kohderyhmät ja hyödynsaajat ovat kaikki ranualaiset, suomalaisten ja saksalaisten sotilaiden jälkipolvet, matkailijat, koululuokat, sotahistorioitsijat sekä muut asiasta kiinnostuneet. Vuoden 2024 loppuun saakka kestävän hankkeen hakija on Ranuan kunta. Taulujen visuaalisen ilmeen suunnittelu ja polun rakentaminen kilpailutetaan. Hankkeen talkootyön koordinoi Ranuan Reserviläiset ry. Hankkeen vaikutuksena Taistelujen polku tuo paremmin esiin paikallista historiaa nykyaikaisilla sähköisillä välineillä tukien monipuolisesti paikallisen historiatiedon ylläpitämistä ja jakamista sukupolvien välillä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

279601

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner