Projekt
Utvecklingsprojekt - 39672

Taiteen kehä

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

01.05.2017 - 22.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Taiteen kehä on Satakunnan ammattikorkeakoulun Kankaanpään kuvataiteen osuus HE- A.R.T.-hankkeeseen. HE- A.R.T. -hankkeen painopisteinä ovat kulttuuriympäristön hyödyntäminen pienissä maaseutukaupungeissa sekä kulttuuriperinnön ja maiseman käyttö mm. matkailun tulonmuodostuksen lähteenä. Hankkeen lähestymistapa on paikallisen väestön osallistaminen. Myös Taiteen kehä osuudessa paikallisen taidetoiminnan kehittämiseen, yhteisöllisten taideteosten valmistamisen ja esittämisen kautta osallistetaan eri ryhmiä mm. senioreita sekä lapsia ja nuoria. Osallistamisen keinoina toimivat erilaiset yhteiskehittely ja yhteisötaide- työpajat ja ohjatut toiminnat/kierrokset Taidekehällä. Huomiota kiinnitetään erilaisten taidetyön osallistavuuden tasojen tunnistamiseen. Kansainvälisessä hankkeessa kerätään maaseutualueiden taiteen hyviä käytänteitä sekä vahvistetaan verkostoja paikallisesti, toimialojen välisesti, kansainvälisesti sekä digitaalisesti. Taiteen kehä -hankkeen tavoitteena on parantaa maaseutualueiden osallistavan ja toiminnallisen taiteen kiinnostavuutta sekä saavutettavuutta. Yhtenä tavoitteena on kytkeä ammattimainen taide alueiden imago- ja identiteettitekijäksi ja sitä kautta myös paikallisen matkailun vetovoimaksi ja yleistä viihtyvyyttä lisääväksi osatekijäksi. HE- A.R.T hankkeen Taiteen kehä -osiossa järjestetään kansainvälisiä taiteilija- ja taidevaikuttaja tapaamisia ja vierailuja, työpajoja sekä kokeellisen (mm. digitaide), osallistavan ympäristötaiteen (mm. turve) symposium. Taiteen kehä-hankeen taidetoiminnan malleja ja kokemuksia kootaan julkaistavaan muotoon, erityisesti digitaalisesti vuorovaikutteiseksi sosiaaliseen mediaan. Taiteen kehä kannustaa taiteilijoita ottamaan erilaisen yleisön paremmin huomioon.Hankkeen kohderyhmää ovat alueen asukkaat, laajennettu taideyleisö, monialaiset yhteistyökumppanit (yritykset ja yhteisöt), taiteilijat ja taideopiskelijat. Suomalaiset hankekumppanit ovat Kankaanpään taideyhdistys ry, kaupunginmuseo ja Taika ry.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

39672

Startdatum

01.05.2017

Slutdatum

22.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner