Hanke
Utvecklingsprojekt - 15154

Taiteen Wirtapiiri-yhteisötaidehanke

Kehittämisyhtiö Witas Oy

01.01.2016 - 02.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Luovuus kuuluu kaikille. Se on myös yksi ihmisen hyvinvoinnin perusta. Taiteen Wirtapiiri- hanke vahvistaa yhdessä toimimisen kulttuuria, paikallisten ihmisten sekä paikan identiteettiä. Se tukee toimintaympäristössä asuvien ihmisten hyvinvointia ja luo mahdollisuuksia tarkastella sekä vaikuttaa omaan ympäristöön ja sen viihtyvyystekijöihin uudesta näkökulmasta käsin - taiteen keinoin. Hankkeella halutaan tukea yhteisöjä ja yksilöitä luovaan toimintaan siten, että ne rohkaistuvat synnyttämään itse omia malleja toimintaympäristönsä ja hyvinvointinsa vahvistamiseksi. Samoin halutaan vahvistaa kohderyhmiä löytämään omat luovat resurssinsa ja myös käyttämään niitä. Välittömänä kohderyhmänä ovat työpajoihin osallistuvat ihmiset. Työpajat on suunnattu kaiken ikäisille kuntalaisille, mutta jotkut niistä erityisesti ikäihmisille, sekä lapsille ja nuorille. Työpajoihin osallistetaan myös yrityksiä, yhdistyksiä ja erilaisia ryhmiä. Välillisiä kohderyhmiä ovat valmiiden teosten katselijat ja kokijat, joita ovat mm. kuntalaiset ja kunnassa vierailevat. Tuloksena toteutuu Pohjoiseen Keski-Suomeen useita yhteisötaiteen keinoin toteutettuja ympäristö- ja tilataideteoksia sekä uudenlaisia viihtyvyysympäristöjä, jotka voivat toimia myös pienten kuntien käyntikortteina.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

15154

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

02.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt