Projekt
Utvecklingsprojekt - 15154

Taiteen Wirtapiiri-yhteisötaidehanke

Kehittämisyhtiö Witas Oy

01.01.2016 - 02.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Luovuus kuuluu kaikille. Se on myös yksi ihmisen hyvinvoinnin perusta. Taiteen Wirtapiiri- hanke vahvistaa yhdessä toimimisen kulttuuria, paikallisten ihmisten sekä paikan identiteettiä. Se tukee toimintaympäristössä asuvien ihmisten hyvinvointia ja luo mahdollisuuksia tarkastella sekä vaikuttaa omaan ympäristöön ja sen viihtyvyystekijöihin uudesta näkökulmasta käsin - taiteen keinoin. Hankkeella halutaan tukea yhteisöjä ja yksilöitä luovaan toimintaan siten, että ne rohkaistuvat synnyttämään itse omia malleja toimintaympäristönsä ja hyvinvointinsa vahvistamiseksi. Samoin halutaan vahvistaa kohderyhmiä löytämään omat luovat resurssinsa ja myös käyttämään niitä. Välittömänä kohderyhmänä ovat työpajoihin osallistuvat ihmiset. Työpajat on suunnattu kaiken ikäisille kuntalaisille, mutta jotkut niistä erityisesti ikäihmisille, sekä lapsille ja nuorille. Työpajoihin osallistetaan myös yrityksiä, yhdistyksiä ja erilaisia ryhmiä. Välillisiä kohderyhmiä ovat valmiiden teosten katselijat ja kokijat, joita ovat mm. kuntalaiset ja kunnassa vierailevat. Tuloksena toteutuu Pohjoiseen Keski-Suomeen useita yhteisötaiteen keinoin toteutettuja ympäristö- ja tilataideteoksia sekä uudenlaisia viihtyvyysympäristöjä, jotka voivat toimia myös pienten kuntien käyntikortteina.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

15154

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

02.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner