Projekt
Utvecklingsprojekt - 17465

Talangjakten

Finlands Svenska Idrott rf

01.03.2016 - 17.09.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Finlands Svenska Idrott r.f. vill tillsammans med Österbottens Idrottsdistrikt och Svenska Finlands Idrottsförbund skapa förutsättningar för att svenska Österbottens ungdomar och framförallt nyinflyttade hittar en naturlig arena för gemenskap och socialt liv inom idrottsföreningarnas verksamhet. Genom att förnya verksamhetens innehåll vill projektet förebygga drop out-fenomenet samt höja ungdomarnas allmänna hälsa, öka intresset för att röra på sig och även höja på idrottsliga prestationer. En god allmän hälsa ökar även inlärningsförmågan och ger en god grund även i arbetslivet. Projektets mål är att iaktta Finlands Svenska Idrotts fostringsprinciper då det gäller barn- och ungdom, utövare, tränare och föreningar. Vi vill med projektet förverkliga fostringsprinciperna i vårt etiska program genom: 1. en aktiv svensk ungdomsverksamhet som fungerar över orts- och språkgränser och är en naturlig samlingsplats för ungdomar och ger möjlighet till interaktion och inkludering 2. att aktivera flera ungdomar med i friidrottsverksamheten på de orter där projektet är verksamt 3. en god träningsverksamhet för ungdomar som ger dem en möjlighet att bli idrottare på högre nivå 4. flera vuxna med i en generationsöverskridande verksamhet 5. bättre kvalité i utbudet på friidrottstjänster i Österbotten för att på sikt få fram flera framgångsrika idrottare

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

17465

Startdatum

01.03.2016

Slutdatum

17.09.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner