Hanke
Utvecklingsprojekt - 179360

Talent Insights

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

30.09.2021 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Med en positionsförflyttning från attraktiva regioner till fokus på attraktiva företag skall projektet Talent Insights använda den kunskap vi fått genom tidigare attraktionsprojekt för att motverka bristen på kompetent arbetskraft. Tillsammans med företagen skall vi ytterligare positionera regionen på den nationella och internationella arbetsmarknaden Framförallt vill projektet utveckla arbetsgivarbrandingen och arbeta mot en vision för ett fungerande ”Welcome Office” i Jakobstads- och Kristinestadsregionen. De båda regionerna har liknande utmaningar och har därför många synergier i projektet. Tillsammans med företagen skall projektet aktivt skapa attraktionskraft genom produktion av marknadsföringsmaterial, delta i rekryteringsevenemang nationellt och internationellt, bygga en digital verktygsback och fokusera på att attraktionskraft inte bara är arbete utan livskvalitet 24/7. Projektet skall fungera som en regional garant för nätverkandet med de nationella attraktionsprojekten under Talent Boost och seutukaupunki-projekten och samarbeta aktivt för att få ner åtgärder och möjligheter till de regionala företagen och aktivera dem i attraktionsarbetet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

179360

Aloituspäivämäärä

30.09.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Hållbar affärsverksamhet
Ny affärsverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt