Hanke
Utvecklingsprojekt - 144477

TalousDigi

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

30.11.2020 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

TalousDigi tavoitteena on tunnistaa maatilayrittäjien tarpeita taloustiedon analysointiin ja talouden ennakointiin sekä selvittää mitä ja miten maatalousyrittäjät käyttävät tietovirtoja. Lisäksi tavoite on löytää mitä tietovirtoja on saatavilla sekä etsiä toimivampia ratkaisuja ja toimintatapoja tietovirtojen yhdistämiseksi ja hyödyntämiseksi maatilayrityksen taloutta suunniteltaessa ja ennakoitaessa. Hanke pohjautuu digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin. Lisäksi selvitetään maatilayrityksen ympärillä oleva yhteistyö- ja toimijaverkosto, jonka tuottamaa tietoa voidaan käyttää maatilayrityksen talouden suunnittelussa. Hanketta toteutetaan ajalla 1.12.2020-31.8.2021.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

144477

Aloituspäivämäärä

30.11.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Riskhantering
digitalisering

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt