Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 144609

Talousveden mikrobiologisen turvallisuuden tehostaminen

Järvikylän vesiosuuskunta

22.08.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen avulla kehitetään vesiosuuskunnan varautumista muuttuvien sääolojen ja sään ääriolosuhteiden aiheuttamaan veden mikrobiologiseen saastumiseen. Parin viime kesän aiheuttamat poikkeuksellisen kuivat ja toisaalta sateiset jaksot ovat aiheuttaneet kaivon veteen mikrobiologista saastumista, joka on ollut hankalasti korjattavissa nykyisellä laitteistolla. Hankerahoituksen avulla vesiosuuskunnan pumppaamolle hankitaan UV-desinfiointilaitteisto, jonka jatkuvatoiminen käyttö varmentaa veden mikrobiologisen puhtauden ja turvallisuuden veden käyttäjille. Mikrobiologista puhtautta tehostetaan myös johtamalla kaivon huuhteluvesi etäämmälle, seuraamalla veden kulutusta etäluettavan mittarin avulla ja aitaamalla kaivoalue.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

144609

Aloituspäivämäärä

22.08.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt