Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 261419

Talvikalastuslaitteisto

Visuveden kalakaveri Oy

12.09.2023 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Talvikalastuslaitteisto

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

261419

Startdatum

12.09.2023

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner