Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 77534

Tammireittien polkujen ja melontareittien opastuksen toteutus

Kaarinan kaupunki

31.07.2018 - 13.09.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kaarinan kaupunki toteutti 1.8.2017¿31.5.2018 yhteistyössä Liedon, Paimion ja Sauvon kanssa Varsin Hyvä ry:n tukeman yleishyödyllisen kehittämishankkeen Virkistys- ja luon-tomatkailureitistöjen kehittäminen Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon alueille. Hank-keessa aktivoitiin paikallisia yhteisöjä ja yrityksiä yhteistyöhön reittien suunnitteluun ja niiden tulevaan toteutukseen ja ylläpitoon. Nyt haettavassa hankkeessa yhteistyötä jatke-taan sekä kuntien välillä että muiden yhteistyötahojen ja alueen yritysten kanssa. Reitit nimettiin Tammireiteiksi. Tammireitit käsittävät eri reittejä yhteensä 445 kilometriä. Pyöräilyreittejä on 290 ja luonto- ja patikointipolkuja 50 kilometriä. Myöhemmin julkaistavia melontareittejä on reilut 100 kilometriä. Kuntien rajat ylittävien pyöräilyreittien osuus on 90 ja melontareittien 65 kilometriä. Reitit on viety sähköisille kartoille reitisto.fi-kotisivuille. Tämän jatkohankkeen tavoitteina ovat, että - aiemmassa hankkeessa suunnitellut ja sähköisille kartoille vietyjen polkujen ja melontareittien lähtöpisteet varustetaan opastauluin - polut merkitään maastoon viitoituksin tai maalataan pisteet puihin tai tolppiin - melontareittien taukopaikat merkitään kyltein - paikallisia yhteisöjä osallistetaan reittien merkitsemiseen ja niiden kunnostamiseen ja ylläpitoon - alueen yrityksiä aktivoidaan tukemaan opastaulujen hankintaa ja reittien merkitsemistä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

77534

Aloituspäivämäärä

31.07.2018

Loppumispäivämäärä

13.09.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt