Hanke
Utvecklingsprojekt - 18121

#tännemäkuulun

Kihniön 4H-yhdistys ry

06.01.2016 - 17.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoite on aktivoida nuoria osallistumaan heitä itseään koskevien asioiden suunnitteluun ja käsittelyyn. Edesautetaan nuorten kiinnittymistä omalle kotiseudulle, tekemällä nuorten aloitteiden ja tarpeiden mukaisia toimenpiteitä kunnassa. Saadaan nuoret näkemään oman kuntansa positiiviset puolet ja mahdollisuudet. Hankkeen tavoitteena on juurruttaa maaseudulle asukkaita, antaa tietoisuus lapsille ja nuorille heidän vaikutusmahdollisuuksista. Tavoitteena on toteuttaa kyselyn tuloksien perusteella 3-4 nuorten valitsemaa ja nuorten itsensä ideoimaa projektia, esim. juhla, kesätori, nuorten tekemä tuote tai leiri. Projektin kautta tavoitteena on toiminnallisen oppimisen avulla saada uskoa omaan vaikuttamiseen sekä oppia sosiaalista yhteisöllisyyttä. Samalla kun lapset ja nuoret toimivat aktiivisina oman toiminnan kehittäjinä, he tutustuvat itseensä, toisiinsa ja yhteisöönsä. Tavoitteena on saada aikuisia toimimaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Projektit tuovat esiin omia ja yhteisön kykyjä, mitkä synnyttävät itseluottamusta ja varmuutta, nämä taas lisäävät uskallusta ja rohkeutta uusiin toimintoihin ja näin saadaan luotua omaan elinympäristöön jotain uutta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

18121

Aloituspäivämäärä

06.01.2016

Loppumispäivämäärä

17.06.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt