Projekt
Utvecklingsprojekt - 294169

Tanssi luo siltoja Etelä-Savossa

Etelä-Savon Liikunta ry

- 30.07.2027

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen toteuttaja on Etelä-Savon Liikunta ry. Hanke edistää tanssiliikunnan keinoin terveyttä ja hyvinvointia hyödyntäen kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia, kulttuurihyvinvointia. Toiminnassa on mukana leikki, luovuus, liikunta ja luonto. Saatetaan yhteen ihmisiä ja luodaan mahdollisuuksia muutokseen yhteistyössä hankkeen kohderyhmän, yhteistyökumppaneiden, vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa. Toiminta on aktiivista, osallistavaa, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Tehdään poikkihallinnollisesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tanssiliikuntaa tarjotaan ikääntyville ja erityisliikkujille (soveltava liikunta), koulutetaan ohjaajia sekä vertaisohjaajia mm. pyörätuolitanssiin, tuolitanssiin sekä ikääntyvien voima- ja tasapainoharjoitteluun. Tanssinopetus viedään kohderyhmän luokse heidän luonnollisiin toimintaympäristöihinsä. Edistetään pyörätuolitanssin tunnettuutta Etelä-Savossa luoden edellytyksiä lajin harrastamiselle kiinnittäen huomiota mm. esteettömyyteen ja saavutettavuuteen. Hanke on mukana tapahtumissa ja tilaisuuksissa, joissa sukupolvet kohtaavat tanssiliikunnan kautta. Tavoitteena on terveyden, hyvinvoinnin, syrjimättömyyden ja saavutettavuuden edistäminen sekä osallisuuden ja toimintakyvyn lisäys. Tarjotaan virikkeellistä toimintaa, mielen hyvinvointia, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja onnistumisen kokemuksia. Odotettuna tuloksena on yhteistyöverkosto, jonka avulla hankkeen kautta tehdyille toimenpiteille ja kokeiluille löytyy luonnollinen jatkumo. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat toiminta-alueen erityisliikkujat (ikääntyvät ja muut soveltavan liikunnan piirin kuuluvat henkilöt). Hyödynsaajina ovat kohderyhmän lisäksi, heidän lähipiirinsä, yksiköt ym. tahot joissa hankkeen toimenpiteitä toteutetaan sekä muu yhteistyöverkosto. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2024-31.7.2027. Hankealueena on SavonLuotsi Leader ry: Enonkoski, Joroinen, Juva, Rantasalmi,Sulkava sekä Savonlinnan maaseutualueet.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

294169

Slutdatum

30.07.2027

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner