Projekt
Utvecklingsprojekt - 209728

Tanssin taikaa ja tasapainoa tunteella

Etelä-Savon Liikunta ry

31.10.2022 - 04.07.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tanssin taikaa ja tasapainoa tunteella hanke tarjoaa tanssinopetusta ja -ohjausta maaseudulle erityisryhmille (soveltava liikunta), seniori-ikäisille sekä varhaiskasvatusikäisille lapsille. Kohderyhmiä liikutetaan tanssin keinoin pääosin palvelukeskuksien, hoivakotien, toimintakeskuksien ja palvelukotien sekä varhaiskasvatuksen yksiköiden omissa tiloissa. Mm. seniori-ikäisten osallistujien avoimissa tanssituokioissa voidaan hyödyntää yhteistyöverkoston tilaratkaisuja. Tanssituokiossa tehdään lähinnä kausittain yhteistyötä muiden kulttuurialan toimijoiden kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat mm. eri järjestöt, yhdistykset ja kylätalot. Kuntien liikuntatoimet, kansalais- ja seutuopistot, alueen hankkeet ym. kuuluvat mukaan yhteistyöverkostoon. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen on haettu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. Hankkeen tavoitteena on elävöittää maaseudun asukkaiden arkea sekä lisää liikettä ja liikuntaa (hyvinvointia) tanssin keinoin hankkeen kohderyhmissä. Hanke edistää osallistujien toimintakykyä, kehittää tasapainoa ja tunteiden käsittelyä musiikin ja tanssin keinoin. Tanssinohjauksien ja opetuksen lisäksi hankkeessa koulutetaan (vertais)ohjaajia esim. ikäihmisten tanssiliikunnan (esim. tuolitanssi ja pyörätuolitanssi) tueksi. Toiminta-alueena on Leader Veej’jakaja ry:n alue: Mikkeli (pois lukien kaupunkikeskusta), Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pieksämäki ja Puumala.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

209728

Startdatum

31.10.2022

Slutdatum

04.07.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner