Hanke
Utvecklingsprojekt - 84763

Tapahtumat matkailutuotteiksi

Sodankylän kunta

01.01.2019 - 30.03.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kehitetään hankkeessa mukana olevien toimijoiden tapahtumia kotimaisille ja kansainvälisille matkailijoille sopiviksi matkatuotteiksi. Tarkastellaan tapahtumille sopivia kohderyhmiä, etsitään myyntikanavia ja tuotteistetaan matkailijoita kiinnostavia tapahtumatuotteita mm. kehittämällä tapahtumien sisältöä ja muotoilemalla asiakkaan palvelupolkua. Koulutetaan tapahtumajärjestäjiä, helpotetaan tapahtumien järjestämistä kartoittamalla olemassa olevia ohjelmistoja / sovelluksia, joissa olisi yhteinen tapahtumakalenteri, osaaja- ja infratietokanta. Pyritään helpottamaan talkoolaisten rekrytointia ja etsitään erilaisia tapoja löytää talkoolaisia. Hankkeen aikana mukana olevat toimijat tuottavat itselleen sähköisen tapahtumakäsikirjan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

84763

Aloituspäivämäärä

01.01.2019

Loppumispäivämäärä

30.03.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

produktutveckling
turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt