Projekt
Utvecklingsprojekt - 87752

Tapahtumatonni 2019

Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry

01.01.2019 - 29.09.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tapahtumatonni 2019 -teemahankkeen päätavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta Ylä-Savon Veturin toiminta-alueella toteutettavilla uusilla tapahtumilla. Lisäksi tavoitteena on lisätä tietoisuutta Leader-rahoituksesta sekä vahvistaa osallisuutta etenkin edistämällä alle 29-vuotiaiden nuorten osallistumista tapahtumien järjestämiseen ja tapahtumaosaamista sekä asettamalla etusijalle toimenpiteet, jotka lujittavat paikallisyhteisöjen sisäisiä verkostoja tai luovat uusia verkostoja. Hanke on suunnattu yleishyödyllisten tapahtumien ja tempausten järjestämiseen tähtääville toimenpiteille. Kohderyhmänä ja samalla toimenpiteiden toteuttajina ovat alueen järjestöt, yhdistykset, seurat sekä kylätoimijat. Teemahankkeesta rahoitetaan 14 yleishyödyllisen yhteisön tapahtumaa (toimenpidettä). Tapahtumatonni-teemahankkeen kokonaiskustannukset ovat 15 869 euroa. Julkinen rahoitus on yhteensä 12 695 euroa, joka varataan kokonaisuudessaan toimenpiteiden toteuttamiseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

87752

Startdatum

01.01.2019

Slutdatum

29.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner