Hanke
Utvecklingsprojekt - 40394

Tapahtumatuottajavalmennus

Lemin 4H-yhdistys r.y.

01.02.2017 - 09.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kannustaa nuoria ideoimaan ja tuottamaan itselleen mieluisia tapahtumia aikuisten valmentamina. Hankkeella pyritään kokemuksellinen oppimisen kautta tuomaan esille nuoren työpanoksen merkitys tapahtuman tuottamisprosessissa sekä ryhmäytymisen että vastuunottamisen merkitys. Hankkeella pyritään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä ja lisäämään nuoren osallisuutta. Tapahtumatuottaja hanke on kaksivuotinen. Tarkoitus on, että yhden nuoren sitoutuminen valmennukseen kestää noin vuoden ja sen jälkeen nuori voi jäädä mukaan ohjaamaan seuraavan vuoden valmennettavia. Näin hankkeeseen pääsee osallistumaan mahdollisimman moni halukas (tavoite 40 nuorta/vuosi ja yhteensä 80 nuorta kahden vuoden aikana). Ikäjakauma hankkeeseen osallistuvilla nuorilla on noin 15-19 vuotta. Nuorista koottu ryhmä (tavoite n. 10-15 nuorta/ryhmä ja yhteensä 4 ryhmää/vuosi) suunnittelee, toteuttaa ja vastaa tapahtumakokonaisuudesta itse. Kahden vuoden aikana on tarkoitus toteuttaa vähintään kaksi isompaa tapahtumaa, ja neljä pienempää tapahtumaa sekä 1-2 kansainvälistä tapahtumaa. Valmennusprosessi koostuu yhteisistä valmennusryhmän kontaktitapaamisista, pienempien tiimien osa-alue projekteista sekä itsenäisistä kehittämistehtävistä sekä raportointi ja reflektointimateriaaleista kuten valokuvista, blogeista, vlogeista, videoista tms. Tapahtumatuottajavalmennus on myös yksilön oppimisprosessi. Hankkeen tavoite on löytää jokaiselle omaa potentiaalia vastaavia tehtäviä. Nuoren oman osaamisen kehittäminen ja sen tuotteistaminen, johtajuus sekä tiimityöskentelytaidot ovat keskeisiä asioita. Projektimainen toiminta edellyttää myös yritteliäisyyttä. Hankkeen yhtenä osa-alueena on myös avata nuorille mahdollisuutta hankkia kokemusta ja omaa rahaa yrittäjänä. Hyvät käytänteet monistetaan ja levitetään myös muiden käyttöön. Tuottamisprosessin mallintaminen ja käytänteet siirretään verkkoon kaikkien saataville yhdessä nuorten kanssa jo hankkeen alusta alkaen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

40394

Aloituspäivämäärä

01.02.2017

Loppumispäivämäärä

09.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt