Projekt
Utvecklingsprojekt - 25008

Tarinat eloon!

Suomussalmen kunta

01.06.2016 - 02.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tarinat eloon! -hankkeella haetaan uusia tapoja tuoda esille kiinnostavasti Suomussalmen rikasta tarinaperinnettä ja historiaa Suomussalmen kotiseutumuseossa. Asiakkaiden kävijäkokemusta syvennetään tarjoamalla aiempaa laajempaa tietopohjaa eri-ikäisille museovieraille uusilla kiinnostavilla tavoilla, erityisesti kulttuurikasvatuksen näkökulmasta. Eri-ikäisille kävijäryhmille annetaan tietoja menneen ajan elämäntavasta hauskan tekemisen kautta, samalla oppien. Hankkeen myötä museolle luodaan mm. erilaisia toiminnallisia sisältöjä, tarinahistoriasta vaikutteita ottavia tuotteita ja palveluita, sekä kehitetään museon verkkoaineistoa palvelemaan eri-ikäisiä historiasta kiinnostuneita ihmisiä. Museon kävijöille ja kuntalaisille tuodaan esille paikallista kulttuurihistoriaa entistä laajemmin, mm. paikallisia uskomuksia ja tarinoita esittelemällä. Tätä kautta lisätään kiinnostusta historiaa kohtaan. Tarinaperinnettä hyödyntämällä museota saadaan elävöitettyä uudella tavalla, jonka tuloksena museosta tulee yksi paikallismuseoiden helmistä. Hankkeen alussa museolle luodaan Korpimuseo Wildwood Tales -julkaisun tarina-aineiston pohjalta hahmo, jonka ympärille museon kulttuurikasvatustehtävää rakennetaan. Hahmon kautta tuodaan esille historiallista tietoa Suomussalmesta leikinomaisessa muodossa lapsille ja aikuisille. Hahmon ympärille rakennetaan seuraavat osa-alueet: 1. Lasten sisällöt (kulttuurikasvatus, leikinomaisesti menneestä aikakaudesta oppiminen) 2. Verkko-osion kehittäminen (museossa saadun tiedon syventäminen) 3. "Pimeät tarinat" (Suomussalmen alueelta kerättyjen uskomusten ja tarinoiden esille tuonti, mm. Ylä-Kainuun Tarinakartasto -hankkeen tuloksia hyödyntäen).

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

25008

Startdatum

01.06.2016

Slutdatum

02.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner