Hanke
Utvecklingsprojekt - 25008

Tarinat eloon!

Suomussalmen kunta

01.06.2016 - 02.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tarinat eloon! -hankkeella haetaan uusia tapoja tuoda esille kiinnostavasti Suomussalmen rikasta tarinaperinnettä ja historiaa Suomussalmen kotiseutumuseossa. Asiakkaiden kävijäkokemusta syvennetään tarjoamalla aiempaa laajempaa tietopohjaa eri-ikäisille museovieraille uusilla kiinnostavilla tavoilla, erityisesti kulttuurikasvatuksen näkökulmasta. Eri-ikäisille kävijäryhmille annetaan tietoja menneen ajan elämäntavasta hauskan tekemisen kautta, samalla oppien. Hankkeen myötä museolle luodaan mm. erilaisia toiminnallisia sisältöjä, tarinahistoriasta vaikutteita ottavia tuotteita ja palveluita, sekä kehitetään museon verkkoaineistoa palvelemaan eri-ikäisiä historiasta kiinnostuneita ihmisiä. Museon kävijöille ja kuntalaisille tuodaan esille paikallista kulttuurihistoriaa entistä laajemmin, mm. paikallisia uskomuksia ja tarinoita esittelemällä. Tätä kautta lisätään kiinnostusta historiaa kohtaan. Tarinaperinnettä hyödyntämällä museota saadaan elävöitettyä uudella tavalla, jonka tuloksena museosta tulee yksi paikallismuseoiden helmistä. Hankkeen alussa museolle luodaan Korpimuseo Wildwood Tales -julkaisun tarina-aineiston pohjalta hahmo, jonka ympärille museon kulttuurikasvatustehtävää rakennetaan. Hahmon kautta tuodaan esille historiallista tietoa Suomussalmesta leikinomaisessa muodossa lapsille ja aikuisille. Hahmon ympärille rakennetaan seuraavat osa-alueet: 1. Lasten sisällöt (kulttuurikasvatus, leikinomaisesti menneestä aikakaudesta oppiminen) 2. Verkko-osion kehittäminen (museossa saadun tiedon syventäminen) 3. "Pimeät tarinat" (Suomussalmen alueelta kerättyjen uskomusten ja tarinoiden esille tuonti, mm. Ylä-Kainuun Tarinakartasto -hankkeen tuloksia hyödyntäen).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

25008

Aloituspäivämäärä

01.06.2016

Loppumispäivämäärä

02.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt