Projekt
Utvecklingsprojekt - 139253

TARMO – uutta tarmoa Forssan seudun yhdistystoimintaan

LounaPlussa ry

01.09.2020 - 30.04.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

LounaPlussa toimii alueensa Leader-ryhmänä. Yli 20-vuotisen toimintahistoriansa aikana yhdistykselle on kehittynyt laajat verkostot ja sen toiminta tunnetaan alueella hyvin. Vuosina 2014-2020 LounaPlussa toteuttaa strategiaansa LUONNOLLISESTI LOUNAIS-HÄMEESSÄ mm. omien hankkeiden kautta. LounaPlussassa työskentelee kaksi kokoaikaista työntekijää, toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja, joka toimii myös TARMO-hankkeen vetäjänä. Yhdistystoiminta on monin paikoin vastatuulessa, minkä voi todeta keskustelemalla yhdistystoimijoiden ja muiden kehittäjätahojen kanssa ympäri Suomea. Tekijöitä löytyy vielä tapahtumiin ja tempauksiin, mutta yhdistyksen hallinto ja perustoiminta kohtaavat haasteita, kun niiden pyörittämiseen ei tahdo löytyä väkeä. Talkooperinne muuttuu, ja muun muassa ne yhdistykset, joilla on jokin yhteinen tila - seurantalo, kylätupa tai muu vastaava - joutuvat ahtaammalle tilojensa ylläpidon kanssa, vastuun kasautuessa yhä harvempien harteille. Toisaalta yhteiskunnan odotukset kolmannen sektorin toimijoiden suuntaan mm. hyvinvoinnin edistäjinä ja palveluntarjoajina ovat suuria. Hankkeen tavoitteina on parantaa alueen yhdistystoimijoiden toimintaedellytyksiä tuomalla tuoretta tietoa ja esimerkkejä yhdistysten toimintaan ja käytäntöihin. Hankkeen toimenpitein lisätään yhdistystoiminnan ja viestinnän osaamista. Erilaisin aktivointitoimin haetaan keinoja yhdistystoimijoiden jaksamiseen ja uusien tekijöiden löytymiseen, kuten nuoret mukaan nuorten keinoin. Tavoitteena on myös vahvistaa paikallista sosiaalista pääomaa, kehittää yhteistyömuotoja paikallisten toimijoiden kesken ja järjestää mahdollisuuksia kohtaamisiin mm. hyödyntämällä olemassa olevia verkostoja.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

139253

Startdatum

01.09.2020

Slutdatum

30.04.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner