Projekt
Utvecklingsprojekt - 124601

TARTU MAISEMAAN – GRAB THE LANDSCAPE

Kuudestaan ry

30.04.2020 - 13.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa järjestetään tapahtumia ja pyritään saamaan mukaan aktiivisia nuoria alueen jokaisesta kunnasta. Alueen nuoret ovat sekä kohderyhmä että hyödynsaajia. Nuorisolle kehitetään valokuvaukseen ja medianlukutaitoon keskittyvä opetuspaketti, joka nostaa kotiseudun arvoa, houkuttelee tekstintuoton ja valokuvausharrastuksen pariin sekä innostaa pohtimaan omaa ympäristöä ja maisemaa astetta syvemmällä tasolla. Samalla parannetaan nuorten osaamista ja medialukutaitoa. Lisäksi paikallisena toimenpiteenä toteutetaan talouskasvatusta nuoria kiinnostavilla keinoilla, jotka pyritään löytämään hankkeen aikana. Nuoria kannustetaan itsensä työllistämiseen ja kevytyrittäjyyteen kiristyvässä taloustilanteessa, jossa varsinaisia kesätyöpaikkoja ja opintojen ohella tehtäviä töitä on todennäköisesti tarjolla aiempaa vähemmän. Kansainvälisinä toimenpiteinä Espanjasta saadaan näkökulmaa valokuvaukseen taidemuotona sekä tutustutaan uusiin tekniikoihin, Kuudestaan ry:n alueelta tuodaan puolestaan käytännönläheisempää opetusta valokuvauksen perusteisiin ja kuvanmuokkaukseen sekä nuorten näkökulmaa. Lisäksi tutustutaan Axarquian alueen ominaispiirteisiin ja verrataan kuvien kautta suomalaista ja espanjalaista elinympäristöä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

124601

Startdatum

30.04.2020

Slutdatum

13.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner