Hanke
Utvecklingsprojekt - 76278

TATU

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy

01.09.2018 - 25.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Soteuudistus valinnanvapausmalleineen tulee olemaan suuri mahdollisuus paikallisille pienille sotealan yrityksille. Tämä edellyttää kuitenkin yritysten tiivistä mukana oloa maakunnallisessa valmistelussa ja hyvissä ajoin käynnistettyjä kehittämistoimenpiteitä. Yrityksillä tulee olla valmiudet vastata uudenlaiseen kysyntään. Meneillään oleva uudistus ja sen tuomat lukuisat velvoitteet ja vaateet ovat monelle yritykselle ylipääsemättömiä haasteita johtaen siihen, ettei yritys tule täyttämään vaadittavia kriteereitä. Tarvitaan vuoropuhelua ja ajanmukaisen tiedon välittämistä alueen yrittäjille. Hankkeen päätavoitteena on tuottaa yrittäjille ajankohtaista tietoa tulevasta soteuudistuksesta ja sen edellyttämistä velvoitteista valmistaen näin yrityksille etulyöntiaseman uudessa toimintaympäristössä. Tulokset 1. Mahdollistaa yrittäjän keskittymistä muutosvaiheen aikana asiakastyöhön saaden kootusti tarvittavan tiedon voidakseen valmistautua omien tavoitteittensa mukaisesti muutokseen. 2. Antaa työvälineitä toimia palveluntuottajana henkilökohtaisen budjetin ¿kokeiluissa 3. Antaa valmiuksia hankkiutua jatkossa asiakassetelin palveluntuottajaksi ja/tai sote-keskuksen yhteistyökumppaniksi. 4. Tuottaa toimintaohjeet yrittäjille, miten toimia sote-uudistuksessa

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

76278

Aloituspäivämäärä

01.09.2018

Loppumispäivämäärä

25.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt