Hanke
Utvecklingsprojekt - 58405

TAVASTIA BLUEWAYS – VESISTÖMATKAILUA HÄMEESSÄ

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2017 - 17.12.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tavastia Blueways -hankkeessa kehitetään mm. kansainvälisiä, eri teemaisia melontareittejä, vesiluontopolkuja ja kalastuspaikkoja kulttuuri- ja maisema-arvot huomioiden. Kohteille luodaan monikanavaista näkyvyyttä. Kanta-Hämeen alueelle kootaan kattava ja laadukas matkailuyritysten verkosto sekä toimivat oheispalvelut. Lisäksi hankkeessa rohkaistaan pk-yrityksiä kytkemään aktiviteetit osaksi matkailupalvelupaketteja ja muodostamaan yritysryhmiä. Yhteistyötä tehdään yli maakuntarajojen sekä matkailuyrittäjien että muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa. Tavastia Blueways -hankkeen tuoma lisäarvo voidaan hyödyntää sekä matkailuyrityksissä että alueen muissa matkailuhankkeissa ja käynnistyvissä Leader-hankkeissa. Kehittäminen tapahtuu kansainvälisen matkailun Outdoors Finland -kriteerien mukaisesti. Valtakunnallisesti uutta tässä hankkeessa ovat mm. mobiiliteknologiaa hyödyntävät sup-lautareitit, joissa yhdistetään maisemallisesti ja historiallisesti arvokkaat kohteet yhteistyössä Museoviraston kanssa. Myös uutta teknologiaa hyödyntävät tiedepohjaiset vesiluontopolut ovat uusi avaus. Hankkeen päätavoitteena on kasvattaa kansainvälisten matkailijoiden määrää Hämeen vesistömatkailua kehittämällä ja sen toimintaedellytyksiä parantamalla. Hankkeen tavoitteena on niin ikään - kehittää reittien ja kohteiden matkailullista sisältöä ja saavutettavuutta sekä käyttöastetta - luoda uusia ja vahvistaa olemassa olevia liiketoimintamahdollisuuksia - rakentaa monikanavaisia, myös kansainvälisiä asiakkaita palvelevia viestintäkokonaisuuksia ja -materiaaleja ja lisätä näin reittien ja kohteiden näkyvyyttä - edistää paikallisten asukkaiden liikunta- ja virkistyskäyttömahdollisuuksia - vahvistaa yhteistyötä yrittäjien välillä yritysryhmien kokoamiseksi ja palvelutuotteiden rakentamiseksi Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018-31.12.2019.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

58405

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

17.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

aktivitetsturism
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt