Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 58708

Teerilahden partiokämppien uudistaminen

Vaajan Valppaat ry

06.11.2017 - 22.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vaajan valppaat ry partiolippukunta on Järvi-Suomen partiopiirin suurin lippukunta. Jäsenistä noin kolme neljäsosaa on alle 18 vuotiaita lapsia ja nuoria. Vaajakosken keskusta-alueen ulkopuolelta lippukunnan jäseniä on noin kolmekymmentä Oravasaaren ja Leppälahden alueelta. Toimimme ympäri vuoden. Partiotoiminta on vapaaehtoista eikä lippukunnalla ole yhtään palkattua työntekijää eikä toiminnasta makseta palkkoja tai palkkioita. Lippukunnan toiminnan mahdollistaa oma varainkeruu esimerkiksi talkoiden ja vuosittaisen kalenterimyynnin avulla sekä lippukunnan saamat avustukset Jyväskylän kaupungilta ja seurakunnalta. Seurakunta on lippukunnan taustayhteisö. Lippukunnalla on käytössään Jyväskylän seurakunnan omistamat kaksi partiokämppää Teerilahdessa Päijänteen rannalla. Teerilahden kämpät ovat Vaajan valppaat ry -partiolippukunnan käytössä olevat 1950 ja 1960 -luvuilla rakennetut majoituskämppä ja saunarakennus, joiden kunnostaminen ja uudistaminen ovat tämän hankkeen tarkoitus. Samalla kämpän pihapiiriin tehdään telttailualue ja kunnostetaan kämpän ja lippukunnan kämppien välinen polku.Hankkeen tavoitteena on uusittujen kämppien avulla ja niiden lähialueen kautta lisätä ja tehostaa toimintaa ja luonnossa viihtymistä. Uudistuksella pyritään kämppien helppoon ylläpidettävyyteen ja huoltoon. Tämä otetaan huomioon kämppien rakenteissa ja varusteissa. Kämppien saavutettavuus paranee ja esteettömyyttä voidaan edistää monin tavoin, esimerkiksi tie yläkämpän piha-alueelle saakka mahdollistaa liikuntarajoitteisten pääsyn kämpille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

58708

Startdatum

06.11.2017

Slutdatum

22.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner