Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 58708

Teerilahden partiokämppien uudistaminen

Vaajan Valppaat ry

05.11.2017 - 22.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Vaajan valppaat ry partiolippukunta on Järvi-Suomen partiopiirin suurin lippukunta. Jäsenistä noin kolme neljäsosaa on alle 18 vuotiaita lapsia ja nuoria. Vaajakosken keskusta-alueen ulkopuolelta lippukunnan jäseniä on noin kolmekymmentä Oravasaaren ja Leppälahden alueelta. Toimimme ympäri vuoden. Partiotoiminta on vapaaehtoista eikä lippukunnalla ole yhtään palkattua työntekijää eikä toiminnasta makseta palkkoja tai palkkioita. Lippukunnan toiminnan mahdollistaa oma varainkeruu esimerkiksi talkoiden ja vuosittaisen kalenterimyynnin avulla sekä lippukunnan saamat avustukset Jyväskylän kaupungilta ja seurakunnalta. Seurakunta on lippukunnan taustayhteisö. Lippukunnalla on käytössään Jyväskylän seurakunnan omistamat kaksi partiokämppää Teerilahdessa Päijänteen rannalla. Teerilahden kämpät ovat Vaajan valppaat ry -partiolippukunnan käytössä olevat 1950 ja 1960 -luvuilla rakennetut majoituskämppä ja saunarakennus, joiden kunnostaminen ja uudistaminen ovat tämän hankkeen tarkoitus. Samalla kämpän pihapiiriin tehdään telttailualue ja kunnostetaan kämpän ja lippukunnan kämppien välinen polku.Hankkeen tavoitteena on uusittujen kämppien avulla ja niiden lähialueen kautta lisätä ja tehostaa toimintaa ja luonnossa viihtymistä. Uudistuksella pyritään kämppien helppoon ylläpidettävyyteen ja huoltoon. Tämä otetaan huomioon kämppien rakenteissa ja varusteissa. Kämppien saavutettavuus paranee ja esteettömyyttä voidaan edistää monin tavoin, esimerkiksi tie yläkämpän piha-alueelle saakka mahdollistaa liikuntarajoitteisten pääsyn kämpille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

58708

Aloituspäivämäärä

05.11.2017

Loppumispäivämäärä

22.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt