Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 218633

Tehoa talvikalastukseen

Turusen järvikala

22.11.2022 - 31.03.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankitaan toinen moottorikelkka apumiehen kelkaksi. Uusi kelkka on 4-tahtisena ympäristöystävällisempi. Kalastusmuotoa on tehostettu kolmen hengen ja kahden moottorikelkan systeemiksi. Näin voidaan hyödyntää talviajan lyhyt päivä paremmin.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

218633

Startdatum

22.11.2022

Slutdatum

31.03.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner