Projekt
Utvecklingsprojekt - 22342

Tehoa turkislannan hyödyntämiseen (TURKISTEHO)

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, ruotsiksi Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf

01.10.2016 - 30.11.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Suomen turkislannasta pääosa muodostuu Pohjanmaalla, jossa on muutenkin lantaravinteiden ylitarjontaa ja korkeat peltomaan fosforipitoisuudet. Turkislannan nykyisessä käsittelyketjussa lanta kerätään harvakseltaan varjotalojen alta, varastoidaan tai kompostoidaan, levitetään peltoon ja mullataan pitkällä viiveellä. Ketju on lannan kannattavan ja tehokkaan hyötykäytön sekä ympäristön kannalta monella tapaa tehoton. Lanta tulisi saada muotoon, joka voidaan kuljettaa ylitarjonnan alueelta sinne, missä sitä tarvitaan. Turkislannan käsittelyyn tarvitaan vaihtoehtoisia konsepteja nykyisen kompostointiratkaisun rinnalle tai jopa tilalle. Konsepteja voi olla erilaisia eri tarkoituksiin ja mittakaavoihin. Yhdistävänä tekijänä on kuitenkin oltava ravinnekierron maksimointi. Käsittelyssä muodostuvien lopputuotteiden on oltava käyttökelpoisia käyttökohteissaan, fosfori kuljetettavassa muodossa, typpitappiot minimoitu, käsittelyn tekninen toimivuus varmistettu ja kokonaiskonseptin taloudellinen kestävyys varmistettu. Samalla voidaan prosessista riippuen myös tuottaa uusiutuvaa energiaa. Vaihtoehtoiset käsittelykonseptit voivat myös aiheuttaa muutoksia sekä tarhalla että lannan prosessoinnissa. Tässä hankkeessa kehitetään vaihtoehtoisia lannankäsittelykonsepteja turkislannan hyödyntämisen tehostamiseksi ja sen sisältämien ravinteiden kuljettamiseksi sinne, missä niitä tarvitaan: a) Valittujen konseptien tekninen toimivuus ja lopputuotteiden käyttökelpoisuus varmistetaan ja toimien kehitystarpeet tunnistetaan b) Konsepteille luodaan käsittelyketjut toimintaohjeineen alkaen toimista tarhalla ja päättyen lopputuotteiden hyödyntämiseen c) Konseptien kokonaisvaikutukset turkislannan hyödyntämisen taloudelliseen kannattavuuteen ja ympäristövaikutuksiin arvioidaan niiden heikkouksien ja vahvuuksien tunnistamiseksi Hankkeen lopputuloksena syntyy suoraan käyttöönotettavat, monistettavat kokonaisratkaisut turkislannan hyödyntämiseksi nykyistä kestävämmin ja tehokkaammin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

22342

Startdatum

01.10.2016

Slutdatum

30.11.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Vattenskydd och återföring av näringsämnen

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner