Hanke
Investering - 110437

Tehotonnit II -teemahanke

Leader Länsi-Saimaa ry

30.09.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tehotonnit II on teemahanke, jossa toteutetaan pieniä yleishyödyllisiä investointeja Leader Länsi-Saimaan alueella. Hankkeessa on kaksi osaa: Leader Länsi-Saimaa ry vastaa hankkeen hallinnoinnista ja koordinoinnista ja alahankkeiden hakijat vastaavat omien hankkeittensa toteuttamisesta hyväksytyn hankesuunnitelman, budjetin ja aikataulun mukaisesti. Tehotonnit-teemahankkeessa rahoitetaan alahankkeita, joissa kehitetään investointien avulla harrastusmahdollisuuksia, kunnostetaan yhteisessä käytössä olevia rakennuksia tai rakennelmia sekä parannetaan yhteistilojen turvallisuutta ja energiataloutta. Investoinnit voivat olla kone-, laite- ja kalustoinvestointeja sekä rakentamista. Osan omarahoituksesta voi korvata talkootyöllä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

110437

Aloituspäivämäärä

30.09.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt